Startet blogg om minoritetsbarn

 
Foto: facebook.com
AFFO-leder Cecilia Dinardi har begynt å blogge om barns rettigheter og oppvekstvilkår, særlig i forhold til barn med minoritetsbakgrunn her i Norge.
0Shares
Norsk-chilenske Dinardi (bildet) ble tidligere i år Aleneforeldreforeningens (AFFO) første ikke etnisk-norske leder i organisasjonens historie. For knapt to dager siden lanserte hun sin egen blogg, som skal være veldig tilknyttet hennes nåværende jobb og personlige engasjement.

– Jeg har planer om å være veldig aktiv, og skal blant annet bruke blogge som kilde i ulike fora og utvalg, sier hun til utrop.no.

Særskilte behov

Ifølge Dinardi har flerkulturelle barn og foreldre særskilte behov i dagens Norge. Særlig asylbarn i en vanskelig situasjon er en utsatt gruppe.

– Grunntanken er å komme lettere i kontakt med denne målgruppen, og av den grunn så har jeg valgt å bruke et enkelt og lettforståelig språk, som samtidig også informerer om deres plikter og rettigheter i det norske samfunnet.
I hvilke konkrete barne- og minoritetspolitiske sammenhenger vil du anvende bloggen til?.

– Jeg har en opplevelse av at de aktuelle etater og statlige instanser ikke alltid greier å fange opp på en optimal måte flere problemstillinger som berører barn med minoritetsbakgrunn. Jeg håper dermed at jeg med bloggen min kan bidra til synliggjøring av flere aktuelle problemer som berører barn i sårbare situasjoner. 

.