Gir minoritets-program ny sjanse

På vei inn: Etter mye om og men er det nå klart at programmet "Det multinorske" skal ta inn fire skuespillerstudenter neste år
Foto: Det Norske Teatret
Det Norske Teatret har likevel nok midler til å videreføre programmet "Det multinorske", som utdanner skuespillere med minoritetsbakgrunn.
0Shares
Latest posts by Karolina Ibarra (see all)

Etter mye debatt om programmet skulle fortsette eller ikke på grunn av det som ble oppfattet som for sped finansiering over statsbudsjettet, er det nå bestemt at programmet Det multinorske skal fortsette også neste år.

Det sier leder for programmet Eirik Nilssen Brøyn nå at de ikke i utgangspunktet var bekymret for bevilgningen.

– Usikkerheten gikk på hvor mange studenter som ville bli tatt opp på studiet og hvordan kurset skulle legges opp. Midlene vi har fått, er tilstrekkelige til å gjennomføre, sier Nilssen Brøyn til utrop.no.
 
Ifølge Nilssen Brøyn er målgruppen for programmet studenter med ikke-vestlig bakgrunn i aldersgruppen 18-30. Studenter som tas opp til programmet, kan ta opp studielån på vanlig måte.

Planen er er å starte i begynnelsen av august neste år.

– Planen er å ta opp to kvinnelige og to mannlige studenter. De skal gjennom et treårig program, som munner ut i en bachelor-grad. Programmet innebærer for de fire som blir tatt opp også ett års engasjement som betalte skuespillere ved Det Norske Teatret.

Nilssen Brøyn ser med stor spenning frem til å motta søknader til programmet.

– Planen er er å starte i begynnelsen av august neste år, sier Nilssen Brøyn, som understreker at det nå ikke lenger er noen tvil om at programmet kommer til å gå som planlagt.