Filmskapere med minoritetsbakgrunn søkes til utviklingsprogram

Fra innspillingen av Iram Haqs "Hva vil folk si".
Foto: Marek Septimus Wieser/Mer Film
Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lansererer UP 2.0,  et utviklingsprogram for filmskapere med innvandrerbakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter samt personer med funksjonsnedsettelse.
15Shares

Programmet varer i halvannet år. Det langsiktige målet for UP 2.0 er at minst 80 prosent av deltagerne produserer en film eller dramaserie innen tre år etter endt deltagelse i programmet. Målgruppen for UP 2.0 er produsenter, regissører og manusforfattere som tilhører en av disse gruppene:

  • Innvandrere (og adopterte) og norskfødte med en eller to innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
  • Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge.
  • Personer med funksjonsnedsettelse.

Inkludere nye stemmer

Kjersti Mo, direktør i Norsk Filminstitutt (NFI) , tror utviklingsprogrammet vil bidra til å endre underrepresentasjon i skaperleddet. 

 – NFI arbeider for å inkludere nye stemmer og bryte vante mønster, fordi vi mener det vil heve kvaliteten på, øke relevansen til og styrke bærekraften i norsk film i framtiden. Vi er glade for at vi sammen med Talent Norge og Norsk Tipping nå kan presentere UP 2.0. 

I 2019 lanserte Norsk filminstitutt sin handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur. Ett av tiltakene i handlingsplanen var et utviklingsprogram for filmskapere som tilhører underrepresenterte grupper i norsk film.

Krise i kulturbransjen

Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge, synes lanseringen er spesielt gledelig og viktig i “disse koronatider”:

–  Vi står midt i en alvorlig krise for norsk kulturbransje og det er viktig at arbeidet med å skape like muligheter for alle fortsetter. Vi er sikre på at UP 2.0 vil bidra til større mangfold og bredere rekruttering av talenter i norsk filmbransje, sier hun.

UP 2.0-programmet har plass til inntil tolv filmskapere som jobber innen fiksjon eller dokumentar. Programmet retter seg mot regissører, manusforfattere og produsenter, og setter søkelys på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen til filmskaperne.

Søknaden sendes til Norsk Filminstitutt. Søknadsfrist 5. juni med oppstart i september.

Mer informasjon om UP 2.0