Sakkyndige i Manshaus-saken: Høy risiko for fremtidig vold

Philip Manshaus (22) uten restriktive tiltak vil være i en høy risikogruppe for fremtidig vold, mener sakkyndige.
De tre sakkyndige i Manshaus-saken mener det er høy risiko for fremtidig vold, men har ikke funnet noen tegn til psykose hos tiltalte.
27Shares

I sin nær 70 sider lange erklæring som de presenterte i Asker og Bærum tingrett tirsdag, konkluderte de med at Philip Manshaus (22) uten restriktive tiltak vil være i en høy risikogruppe for fremtidig vold.

Under en samtale med en avdelingsleder i Ila fengsel og forvaringsanstalt, der tiltalte sitter i varetekt, har han gitt uttrykk for at han venter å få 21 års forvaring.

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum 10. august i fjor.

22-åringen samtykket til å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Ann Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud.

– Andre tiltak mot denne typen voldsproblematikk som ikke er knyttet til psykisk lidelse, ligger utenfor de sakkyndiges kompetanseområde, sa Haugerud.

Slik Philip Manshaus stort sett har fremstått under hele hovedforhandlingen – ulastelig antrukket i mørk dress og tilsynelatende uberørt – fremsto han også tirsdag da hans psyke ble brettet ut.

Under undersøkelsene, som fant sted i kjelleren på Ila, opplevde de tre spesialistene Manshaus som påfallende normal.

Under sin timelange utspørring av de tre ville forsvarer Unni Fries vite om de hadde funnet noen tegn til psykose eller vrangforestillinger hos tiltalte. Det benektet de sakkyndige.

– Det er ikke et fnugg av psykotisk tenkning. Alle elleve undersøkelser har hatt til formål å sjekke ut psykose. Vi har 80 års erfaring til sammen, fikk hun blant annet til svar.

Onsdag starter prosedyrene i saken. Først er det aktors tur, deretter bistandsadvokater og til slutt forsvarer. Saken kan bli avsluttet på denne niende rettsdagen, men forsvarer Unni Fries har tatt et lite forbehold om at det kan bli behov for å fortsette mandag 25. mai.