Korona-karantene fører til flere kjønnslemlestelser

Korona-nedstengningen har ført til mer kjønnslemlestelse av jenter i Somalia.
Foto: flickr.com
Koronaviruset og nedstengning av landet har ført til en enorm økning i kjønnslemlestelse av kvinner. Norsk-somalier er bekymret over situasjonen.
657Shares

Under pandemien har “omskjærere” gått fra hjem til hjem og tilbudt å kutte i jenters underliv, går det frem i anklager fra Plan International, ifølge nettstedet allafrica.com.

Organisasjonen mener koronakrisen har bidratt til undergraving av innsatsen for å utrydde praksisen i Somalia. Landets har verdens høyeste omkjæringsrate, hvor omtrent 98 prosent av somaliske kvinner er blitt kjønnslemlestet.

– Vi har sett en enorm økning de siste ukene. Vi ønsker at regjeringen skal sikre at kvinnelig omskjæring også er inkludert i tiltakene mot korona-pandemien, sier Sadia Allin, sjef i Plan Internationals Somalia-avdeling.

Allin forteller om at sykepleiere over hele landet har rapportert en bølge av henvendelser fra foreldre som ønsker å få gjennomført omskjæring på døtrene sine under karantenen og skolestengningen.

FNs befolkningsfond, UNFPA, anslår at 290.000 jenter vil bli kjønnslemlestet i Somalia i 2020. I tillegg til karantene og portforbud knyttes økningen i omskjæring til fastemåneden ramadan, en tid hvor jenter tradisjonelt omskjæres.

UNFPAs representant i Somlia, Anders Thomsen, sier til Reuters at pandemien har flyttet verdens oppmerksomhet bort bekjempelse av omskjæring. Samtidig er det grunn for optimisme, mener han, og peker på den nylige kriminaliseringen av omskjæring i nabolandet Sudan.

– Vi ser glimt av håp, og håper lovendringen kan påvirke Somalia, sier Thomsen.

Kulturelt betinget

Somalisknorske Asad Qasim som er lærer og samfunnsdebattant er bekymret over meldingene fra Plan International:

Lærer og samfunnsdebattant Asad Sattiq er bekymret over økningen i FGM-tilfeller i landet.
Foto : Claudio Castello

– Omskjæring er dessverre sterkt utbredt i Somalia. Mye skyldes nok religiøs tro, men i største grad handler det om kulturell praksis. I det somaliske samfunnet er det vanlig at hele nabolag kjenner til hverandre. Når jentene blir tenåringer er det sterkt gruppepress på at de skal være “rene”. En ikke-omskjært jente forbindes med stor skam for nærmeste slekt, og det er vanskelig for henne å gifte seg, da de fleste vil tro at hun ikke er jomfru, sier han til Utrop.

Flere organisasjoner kjemper hardt mot praksisen, men den sterke kulturelle tilknytningen gjør at det er vanskelig å bli kvitt praksisen.

– I tillegg har koronakrisen, nedstengning og portforbud gjort situasjonen enda vanskeligere for en allerede utsatt gruppe, mener han.

Norsk-somaliere kan påvirke

Somaliere som er i diaspora har et langt mer kritisk forhold til omskjæring, mener han.

– Vi ser tankegangen som forårsaker omskjæring som uheldig. Når antallet jenter som kuttes i øker så dramatisk er vi også nødt til å ta tak i dette og påvirke i positiv retning.

– Hvordan kan norske myndigheter og norsk-somaliere påvirke?

– Norge har gjennom bistandsmidlene en sterk påvirkningskraft. Flere av de framtredende politikere i Somalia, blant annet landets nåværende statsminister, har tilknytning til Norge. Jeg ser for meg at de i større grad bruker sin brobyggerrolle til å skape positive endringer for somalierne, og ikke minst for somaliske jenter, sier Qasim.