25 prosent av pasientene med alvorlig covid-19 i Stockholm, har type 2 diabetes. 
Personer med diabetes type 2 har større risiko for å få alvorlig koronasykdom enn personer med diabetes type 1, melder Diabetesforbundet.
43Shares

Flere innvandrere fra Sør-Asia enn etnisk norske får diabetes 2.

Vanskeligere å behandle

– Sørasiatere i Norge får sykdommen 10-15 år tidligere og er ofte vanskelige å behandle. Selv om sørasiatere i gjennomsnittlig har flere medikamenter mot diabetes enn nordmenn, har de likevel dårligere regulert blodsukker, sier Cecilie Wium. Hun jobber på Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Wium forsker på diabetes hos sør-asiatere i Norge. 

Diabetes og korona

Mange har spurt Diabetesforbundet om hvem som er mest i faresonen for å bli smittet av korona – de med diabetes 1 eller 2?

Overlege Trond Geir Jenssen ved Oslo universitetssykehus er medisinsk rådgiver for Diabetesforbundet. Han vet ikke om diabetes 1 eller 2 er mest smittefarlig.

– Ingen land har kommet med statistikk som skiller mellom diabetes 1 og 2 når det kommer til alvorlig forløp av covid 19, sier han til Diabetesforbundet.

Flest med type 2 i Sverige

Trond Geir Jenssen forteller om erfaringene fra Sverige:

– I Sverige har de hatt veldig mange koronasyke pasienter. Helsepersonell som til vanlig jobber med diabetes, er blitt kalt ut til infeksjonsavdelingene. En av dem er professor Mikael Rydén ved Karolinska Institutet i Stockholm. Rydén sier at av alle diabetespasientene er det flest med type 2 som har fått blitt alvorlig syke av covid-19.

Midtøsten og Afrika

De fleste av disse pasientene er menn i 50-årsalderen. Mange av pasientene har opphav fra Midtøsten og Afrika. Pasientene har  tilleggsfaktorer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom. Mange er tidligere røykere, og flere er overvektige.

25 prosent av pasientene med alvorlig covid-19 i Stockholm, har type 2 diabetes. 

Høy alder

Trond Geir Jenssen er ikke overrasket over det Rydén forteller. Jenssen sa tidlig i koronautbruddet at de mest utsatte sannsynligvis er mennesker med andre sykdommer i tillegg til diabetes. 

– Det er viktig å si at diabetes type 1 og diabetes type 2 er to forskjellige sykdommer, sier Jenssen.

Ved type 2 er det først og fremst høy alder inne i bildet, i tillegg til andre risikofaktorer. Det er hjerte- og nyresykdom, høyt kolesterol, høyt blodtrykk og overvekt. 

Syreforgiftning ved type 1

Ved type 1 er det først og fremst faren for syreforgiftning som gir risiko for at covid-19 blir farlig. Eller det kan være at du er i faresonen fordi du har andre sykdommer i tillegg til diabetes 1.

Råd fra Diabetesforbundet:

Diabetesforbundet.no skriver at om du har svært god kontroll på blodsukkeret ditt, blir du ikke fortere smittet av korona enn de som ikke har diabetes. Husk å vaske hendene ofte, hold avstand og ikke være flere samlet enn helsemyndighetene anbefaler. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Følg rådene fra Helsenorge eller Folkehelseinstituttet (FHI). Helsenorge.no og fhi.no oppdaterer stadig rådene så følg med, oppfordrer diabetes.no

Har du diabetes og i tillegg andre sykdommer, komplikasjoner av din diabetes eller er over 65 år? Da kan det hende du er i en risikogruppe. Da bør du følge disse rådene fra helsemyndighetene: https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Har du blitt syk, må du følge ekstra nøye med på blodsukkeret ditt. Sykdom kan gjøre at det er vanskelig å kontrollere blodsukkeret. Ikke nøl med å kontakte lege/legevakt hvis du ikke klarer å kontrollere blodsukkeret selv.

Er du syk og har diabetes type  1 så er det viktig å følge med på blodsukkeret for å unngå syreforgiftning: https://www.diabetes.no/leksikon/h/hoyt-blodsukker-hyperglykemi/

Kilde: Diabetesforbundet.

Ordforklaringer:

Risiko: Fare for
Forløp: Utvikling
Opphav: Kommer fra
Komplikasjoner: Vanskeligheter/Problemer