ARS-leder gir ut ny diktsamling

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, har laget dikt om ordskiftet i Europa og asylpolitikk.
Foto: Antirasistisk senter
I sin nye utgivelse "Europa, din vinge og storm" utforsker Rune Berglund Steen hvordan dagens politiske klima påvirker folk på flukt.
329Shares

Steen har vært daglig leder for Antirasistisk senter siden 2013 og gitt ut diktsamlingen Pre- Schengensekvens. Ikke-kone-brevene (2009) og romanene Gerlijaliv (2011) og Mogador (2016).

Hoveddiktet i utgivelsen går som følgende:

Det er deres Europa nå,
deres århundrer,
deres ruiner av storhet,
deres omriss av vanvidd og overgrep,
deres spaserturer i Königsberg,
deres eskapader i Paris,
deres vyer og tap,
deres slagmarker,
deres massakre med og uten navn,
deres spinnehjul,
deres gruver og fabrikker,
deres skjoldete drømmer
om arbeiderrettigheter
og menneskerettigheter.

Gjennom utgivelsen argumenterer Steen at Europa er et hjemsted, på alle slags godt og vondt.

– Jeg har aldri klart å fortrenge den mørke siden av dette kontinentet, ikke bare det absolutt anti-siviliserte ved de totalitære ideologiene som herjet det århundret jeg ble født, men også evnen og viljen til brutalitet fra demokratiske, liksom-siviliserte land, fra kolonitiden til dagens asylpolitikk. Det er et kontinent som kan snakke varmt om egen “sivilisasjon” samtidig som det kan gå hardt inn for å vise at noe slikt egentlig ikke finnes.

Kampen for “de sårbare”

Når Steen engasjerer seg for anti-rasisme og for flyktninger og migranter handler det også i stor grad om bakgrunnen hans.

– Jeg kommer fra “blodrøde” Grenland, og selv om  jeg er et par generasjoner fra skikkelig arbeiderklasse, ligger den gamle klassekampen i årene mine. Da blir det også helt umulig å ha illusjoner om historien til det kontinentet vi lever i.

Særlig de siste årenes utvikling bekymrer han, og har gitt han mye av inspirasjonen for diktsamlingen.

– Vi ser dette i land som har beveget seg i autoritær retning, og i kynismen demokratiske europeiske land utviser på Middelhavet. Den kontinuerlige, årelange humanitære katastrofen sør i Europa er langt på vei skapt av europeisk politikk. Skapt av europeiske velgere, som i en periode satte en høyreradikaler som Matteo Salvini til å utforme Italias politikk overfor noen av de mest sårbare menneskene som finnes, og strengt tatt av europeiske velgere i de fleste europeiske land. Da @closedports ble en stolt hashtag for noen europeere, ble et bunnpunkt nådd.

En kamp mot “fascistdemoner”

Utgivelsen er en måte for Steen å forhandle litt med seg selv om livet på dette kontinentet.

– Jeg gjorde dette for å kjempe litt med de fascistiske demonene som stadig stikker det stygge hodet fram, og å huske hva man har å sette opp mot dem for å holde det hele ut: Det private livet, selvsagt, men også poesien, som er et sted å puste langsomt.

Han tenker også på europeiske skikkelser som kjempet lavmælt, gjennom dikt, for en eller annen form for humanisme.

– Samtidig er det umulig å skille det private livet eller poesien fra den politiske virkeligheten som omgir oss. Poesien eksisterer selvsagt ikke i en ubesmittet sfære. Derfor trengte jeg på et vis dette forsøket på en anstrengt balanse.