Kulturrådet: – Mangfold krever vilje til endring

Kulturrådets leder Kristin Danielsen ser på regjeringens forslag til statsbudsjett som en positiv satsing på mangfold, maktspredning og kunstnerisk frihet
9Shares

I 2020 ble Kulturrådet tildelt oppdraget som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren, melder kulturradet.no.

Første skritt på veien har vært å stake en kurs for det kommende arbeidet i rapporten «Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid».

Oppdraget som koordinator for mangfold ble gitt Kulturrådet med intensjon om å utvikle en nasjonal og langsiktig innsats som skal mobilisere til målrettet handling i kulturinstitusjoner og i kulturlivet generelt.

I tildelingsbrevet ble Kulturrådet også bedt om å styrke sin egen innsats på feltet.

– Vi skal tilby kompetanse og insentiver som skal sikre at kulturlivet er inkluderende, relevant og representativt for befolkningen. Samtidig skal vi også rette et kritisk blikk mot oss selv, sier Danielsen til kulturradet.no.

Skal skaffe relevant kompetanse

Tiltakene som rapporten foreslår for Kulturrådet er opprettelsen av to nye stillinger knyttet til koordinering av mangfoldsoppgaver internt, samt utvikling og utforming av Kulturrådets nye oppgaver ut mot sektoren og relevante målgrupper.

– Rapporten tar også til orde for å heve mangfoldskompetansen på ledernivå, samt å forankre mangfoldsdimensjonen i Kulturrådets personalpolitikk, sier Ellen Aslaksen, seniorrådgiver ved avdeling for kulturanalyse i Kulturrådet.