Kritiserer legers rolle under uttransporteringer

Leger skal ikke bistå politiet i tvangsutsendelser, mener leger i en kronikk i Tidsskriftet for Legeforeningen. Illustrasjonsfoto fra utlendingsfengselet Trandum.
Foto: Ilja C. Hendel
Abassi-saken satte søkelys på legers rolle i tvangsutsendelsessaker, mener leger i en kronikk.

Kronikkforfatterne Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm mener legenes rolle, rolleforståelse og profesjonsetikk blir utfordret.

I kronikken i Tidsskriftet for Legeforeningen viser man til kritikken mot at leger bistår politiet ved tvangsutsendelse av migranter, særlig etter Abbasi-saken i juni 2019. Helsepersonellets uavhengighet problematiseres blant annet.

– Sykepleierne er ansatt av politiets utlendingsenhet, mens legetjenesten er levert av et firma som har politiets utlendingsenhet som eneste oppdragsgiver. Det har vært brudd på taushetsplikten, blant annet ved at ansatte på Trandum har blitt brukt som tolker og at medisindosetter med migranters navn på ble håndtert av politiansatte som ikke er helsepersonell.

Hva er legens rolle?

I kronikken fremgår det at Legeforeningen har behandlet spørsmålet om legers bistand ved tvangsutsendelse av migranter flere ganger.

– Rådet vurderte da at det strider mot etiske regler for leger dersom leger under pågripelse og uttransportering bistår politiet med medisinering av pågrepne migranter for å roe dem ned. Rådet mente at en forutsetning for at leger skal kunne ledsage migranter ved uttransport, er at migranten selv ønsker lege som ledsager. Imidlertid mente Rådet for legeetikk at leger, på linje med andre sakkyndigoppdrag de utfører for politiet, bør kunne bidra med vurderinger av om migranter som skal tvangsutsendes, er i stand til å transporteres.

Videre argumenterer kronikkforfatterne for at det er etisk problematisk for leger å bistå i en tvangsutsendelse.

– Leger bør ikke bistå politiet med å administrere medikamenter for å berolige migranter mot deres vilje ved uttransportering. Legens oppgave er ikke å ivareta politiets interesser. Det er særlig problematisk om legen bistår politiet i å iverksette restriktive tiltak som bærer preg av straff.