Inkluderer med kunst

Workshop: (F.v) Channeh Joof Storvik, Saida Sharid og Azra Sultana har laget mosaikk til søylen sammen med keramiker Anne Thomassen
Foto: Anita Hillestad
Kvinner fra Internasjonal Kvinneklubb og barna deres har laget mønster i mosaikk til en grå og sliten betongsøyle på Haugenstua torg. Kunsten skal gi lokalbefolkningen en sterkere tilknytning til bostedet sitt.

Utsmykkingen er inspirert av dem kvinnene selv, målet er å få lokalbefolkningen til å føle en tilhørighet til utseende på hjemstedet sitt. Keramiker og kunster Anne Thomassen har valgt å bruke Mosaikk som kunstform til utsmykking av søylen. 

– Mosaikken brukes jo av mange kulturer, religioner og nasjonaliteter, og istedenfor å gi det til dem og be de ha det hjemme, har vi brukt det til å pynte opp torget her. Uttrykksformen er dagsaktuell  og har samtidig dype røtter i ulike kulturer. I dette prosjektet har deltakerne laget motiver ut fra egen kulturbakgrunn og interesser, forteller Thomassen.

I mars holdt keramikeren en tredagers mosaikk-workshop med kvinnene fra Internasjonal Kvinneklubb på Haugenstua. Flere av kvinnene hadde også med barna sine i workshopen. 

Norske Kunsthåndverkere

Workshop: Mosaikken som ble brukt
Foto : Anita Hillestad

– Det er mange paraleller mellom dette og dagens deltakelse i kunsteriske aktiviteter. Det er liten deltakelse av flerkulturelle om du drar til museer og utstillingene der. Vi tenkte å fremheve noe som er veldig vanlig i kunsten, nemlig at amatører hjelper kunstere med å få til arbeidet sitt, forteller Elisabeth Sørheim fra Norske Kunsthåndverkere, som er arrangerte prosjektet. 

Utsmykkingen og flere av deres lignende prosjekter på Rommen og Stovner, har som mål å utforske nye formidlingsarenaer og nå nye publikumsgrupper og flerkulturelle miljøer. Ved å fokusere både på tradisjon og nyskapende kunsthåndverk ønsker Norske Kunsthåndverkere å engasjere folk i egen produksjon av kulturelle ytringer i en profesjonell sammenheng.

– Barn fra Rommen skole deltok på mosaikkworskhop med visning på Nasjonalmuseet for kunst høsten 2011. Skolebarn fra Stovner deltok i et prosjekt om klær og identitet av tekstilkunstner Svein Ove Kirkhorn våren 2012, forteller Sørheim. 

Fornøyde deltakere

Channeh Joof Storvik, leder for Internasjonal Kvinneklubb på Haugenstua, og Azra Sultana har begge vært en del av prosjektet. Begge fornøyde damene peker fram til sine kunstverk på veggen. 

– Sønnen min, vennene hans og andre barn kommer og ser på. De blir glade. Dette er bra tiltak som er sunt for barna i området, sier hun

Storvik er enig. Hun jobber også for Enhet for mangfold og integrering. 

– Det er et bra prosjekt og jeg syns det ser kjempe bra ut. Dette er noe vi bør fortsette med, sier hun.