Inspirert av sine egne

 
Foto: Claudio Castello
Ugandiskfødte Farida Shakoor er i disse dager aktuell som hovedprodusent for filmfestivalen Handy. Hun sier hennes eget funksjonshemmede barn var hovedinspirasjonen.

Festivalen går av stabelen 23. november på Filmens Hus i Oslo, og beskriver seg selv som “Norges første mangfoldige filmfestival om barn og unge med nedsatt funksjonsevne”.

– Her er formålet å lage en møteplass for fagfolk og familier, hvor det er mulig å møtes og snakke sammen under helt andre premisser enn de vanlige, f. eks sykehusbesøk, sier Shakoor (bildet) til utrop.no.

Hvor fikk du idéen fra til å lage denne festivalen?

– Jeg er selv mor til et barn med nedsatt funksjonsevne, og har møtt på mange utfordringer underveis. Noe av det som jeg selvhar opplevd, og som andre foreldre i samme situasjon helt sikkert har opplevd, er følelsen av ensomhet og mangelen på støtte. Foreldre og pårørende til barn og unge som har spesielle behov, trenger sårt noen å snakke med, noen som kan gi støtte.

Godt støttet

Inkluderingsaspektet, både når det gjelder funksjonshemming og kulturbakgrunn, gjør at Handy får støtte fra ulike instanser.

– IMDi har bidratt med 25.000 kroner, OXLO med 3000 og Film og Kino (bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen) med 10.000. Også andre er med og bidrar som sponsorer og samarbeidspartnere.

– Gjennom denne festivalen er det viktig å skape felles forståelse og likeverd. Den aktuelle målgruppen må bli sett og anerkjent, legger hun til.

Engasjement og tabuer

For Shakoor er også engasjement er viktig nøkkelbegrep.

– Vi vil ha frem folk med ulike typer bakgrunn som kan jobbe med oss. Et fint eksempel er hvis vi blant annet kunne motivere filmfolk som kommer til festivalen om å lage filmer om nettopp barn, et flerkulturelt perspektiv og funksjonshemming.

For mange i ikke-vestlige minoritetsmiljøer kan alvorlig og kroniske sykdommer oppleves som straff. Funksjonshemming er i mange tilfeller tabubelagtog dette ønsker Faridah Shakoor å gjøre noe med, blant annet ved å starte en festival som Handy.

Det har krevd styrke, pågangsmot og tålmodighet å få alt på plass, men Shakoor har stor tro på prosjektet.

– Vi må få vekk denne tankegangen. Filmfestivaler som Handy er kanskje den aller beste måten å ta opp et slikt betent tema uten å støte folk eller fornærme deres livssyn.

Spennvidde

I staben har hun et mangfold av mennesker; nordmenn, tyskere, spansktalende latinamerikanere, til polakker og afrikanere. Et spennende og berikende mangfold som gjør Handy-festivalen og Handy-organisajonen til det det er i dag.

– Jeg har de beste kollegaene jeg kan tenke meg. For oss er det bare positivt å ha folk med så variert bakgrunn, for det gjør at vi får inn gode, spennende og kreative impulser. Målet er at filmer som skal vises, treffer både fagfolk og publikum for øvrig, at de er lærerike og gir noe tilbake.

Responsen er sålangt positiv og fremtidsplanene klare. Neste år blir Handy blant annet inkludert i Oslo Kino, Norges største kinovirksomhet.

– Vi er stadig i samtaler med ulike folk i offentlig og privat sektor, samt mulige internasjonale samarbeidspartnere i land hvor det ikke finnes lignende festivaler. Strategien er tosidig: å sørge for at Handy blir en veletablert organisasjon, samt det å bli en aktiv pådriver når det gjelder det flerkulturelle mangfoldets mestring av funksjonshemming. Vi er her for å bli, avrunder Shakoor til utrop.no.

Om Handy

Handy er en organisasjon i Oslo. Målet er å bygge bro mellom familie og samfunn ved å løfte fram temaet funksjonshemming. Organisasjonen vil profilere seg gjennom bruk av film, i samarbeid med fagfolk innen helsevesen, utdanningssektoren, film og brukerorganisasjoner.

Sponsorer:
• Baracca films
• Film og kino
• IMDi
• Oslo universitetssykehus
• OXLO

Partnere:
• NLA Design
• FFO
• Statped|Nedre Gausen kompetansesenter
• “Å være som de andre” (polsk stiftelse)
• Dissimilis