– For streng praksis overfor asylbarn

 
Foto: Arbeiderpartiet
I dag behandler Stortinget stortingsmeldingen «Barn på Flukt». Saksordfører Lise Christoffersen (Ap) tar til orde for en oppmyking når det gjelder opphold for asylbarna, melder frifagbevegelse.no.
0Shares

Innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og saksordfører for meldingen, Lise Christoffersen (bildet), mener at Utlendingsnemndas (UNE) praksis til nå har vært for streng. Hun mener også at holdningen i nemda representerer et demokratisk problem.

Videre kan hun informere om at hittil har UNE sett bort fra ulovlige opphold som en del av tiden en person har oppholdt seg i Norge. Det vil si opphold etter endelig avslag, der vedkommende ikke har forholdt seg til pålegget om å returnere til opprinnelseslandet. Men dette vil endres og ulovlig opphold, på visse vilkår, vil heretter bli tatt med i betraktningen om det er til barnets beste at det får bli i Norge.

– Så lenge barna og foreldrene har oppholdt seg på kjent adresse og deres identitet er kjent, sier vi nå at slikt opphold heretter skal telles med i vurderingen av barnas tilknytning til Norge og regnes som mindre tungtveiende innvandringspolitisk hensyn, slik som regelverket forutsetter, sier Christoffersen til frifagbevegelsen.no.

I dag blir stortingmeldingen om “Barn på Flukt” behandlet, hvor andre momenter som om barnet har gått i barnehage/skole skal bli vektlagt i avgjørelsen om oppholdstillatelse.
Foto : Scanstockphoto

Så lenge barna og foreldrene har oppholdt seg på kjent adresse og deres identitet er kjent, sier vi nå at slikt opphold skal telles med.

Tilknytning må avgjøre

Hun sier også at andre momenter som skal inngå i vurderingen av barnets tilknytning, er oppholdstid i Norge, om barnet har gått i barnehage/skole, om barnet snakker norsk, er deltagende i fritidsaktiviteter, har venner og om situasjonen for øvrig tilsier at barna er særlig knyttet til det norske samfunnet og legger til at hun forstår at dette er saker som berører mange.

– Vi politikere kan ikke avgjøre enkeltsaker, men vi kan si tydelig ifra hvor praksis bør ligge. Jeg vil benytte anledningen til å takke for engasjementet fra privatpersoner og organisasjoner i fagbevegelsen, sier hun til frifagbevegelse.no.