Vil øke mangfoldet i film og TV

0Shares

Saken går tilbake til våren 2012, da Kulturdepartementet oppnevnte en gruppe fagfolk med bakgrunn fra

Nina Grünfeld og Hadia Tajik.
Foto : Kulturdepartementet/Nybo
norsk film- og tv-produksjon for å se på utfordringene knyttet til mangfold i film og TV. Nå har arbeidsgruppen kommet frem med innspillsnotatet Av Om For  – et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama, som ble gitt til kulturministeren.

– Formålet med arbeidet er å se hvordan vi kan få frem en større bredde i de ulike historiene som fortelles, og bidra til at flere talenter fra hele landet skal nå ut på lerreten og tv-skjermene, sier kulturminister Hadia Tajik til regjeringen.no.

Flest menn mellom 30 og 50

Ikke uventet er det flest norske menn mellom 30-50 år, bosatt sentralt på Østlandet.

Lederen av arbeidsgruppen, Nina Grünfeld, viser til at de i hovedsak har sett på kjønn, alder, bosted, eventuell minoritetsbakgrunn og tematikk i filmene.

– Ikke uventet er det flest norske menn mellom 30-50 år, bosatt sentralt på Østlandet, som lager spillefilm. Innholdsmessig savner vi flere originale, nyskrevne historier, spesielt for barn og unge. I tillegg savner vi historier om og med eldre, personer med minoritetsbakgrunn og kvinner, sier Grünfeld til regjeringen.no.