Kulturpris til flerkulturelle aktører

Forfatter Camara Lundestad Joof får sammen med Den Mangfaldige Scenen Oslo bys kulturpris.
Foto: Sibel Thorsen Kocabas
Oslo bys kulturpris for 2020 gis til Den Mangfaldige Scenen ved Liv Hege Skagestad og Camara Lundestad Joof.
16Shares

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst tre år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

– Den Mangfaldige Scenen tildeles Oslo bys kulturpris for 2020 for sin langvarige og fremragende innsats på kulturfeltet for barn og unge på tvers av kulturelle og sosiale forskjeller. De tildeles også prisen for å ha bidratt til å gi kunstneriske talenter, som vanligvis ikke ville fått plass på scenen, verktøyene til å utvikle en stemme på Oslos scener, skriver Oslo kommune.

Fem kunstnerpris tildeles Zeshan Shakar, Last Train, Musti, Oslo Soul Children og Vebjørn Sand og Eimund Sand for «Roseslottet».

Zeshan Shakar tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2020 for å sette Groruddalen og Oslos drabantbyer på det litterære kartet med romaner om viktige temaer og av høy litterær kvalitet.