Styrker satsing mot hatefulle ytringer

Skal vi bedre situasjonen på hatytringer, må vi få med neste generasjon, sier Litteraturhusets Susanne Kaluza.
Foto: Alejandro Decap
Litteraturhuset og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skal lære ungdom om hatprat, rasisme og ytringsfrihet.
431Shares

– Hatefulle ytringer er et demokratisk problem. Det er ikke minst tydelig i den enorme mengden hets og trusler som rettes mot folk som ytrer seg om betente temaer i samfunnsdebatten. Nå sist aktualisert med det rasistiske og kvinnefiendtlige hatet politikere som Lan Marie Berg utsettes for. Skal vi bedre situasjonen, må vi få med neste generasjon. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå kan styrken satsningen vår på opplæring nettopp for ungdommen i ytringsfrihet, diskriminering, hatefulle ytringer og hvor grensa går, sier leder ved
Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

Inviterer unge

I høst vil Litteraturhuset i samarbeid med orges institusjon for menneskerettigheter NiM invitere skoleungdom fra hele landet til å delta i et skreddersydd undervisningsopplegg om ytringsfrihet, samfunnsdeltakelse, og om hva som skiller lovlige og ulovlige ytringer.

– Hvis vi skal komme hetsen og diskrimineringen til livs, og sikre et demokratisk og inkluderende ordskifte også for framtiden, da trenger vi ungdom som kan si ifra hvor grensene går, og som kan være med å verne om ytringsfriheten, sier direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Mestad.

I fjorårets pilotprosjekt deltok mer enn 50 vgs-klasser fra alle landets fylker på et undervisningsopplegg med blant annet jurist Anine Kierulf, stortingspresident Tone W. Trøen og Politiets sikkerhetstjeneste.

– Fjorårets pilotprosjekt gikk over all forventning, og nådde ut til mer enn 2500 elever over hele landet. Derfor er det fantastisk å kunne utvide prosjektet i år og styrke samarbeidet med de dyktige og kunnskapsrike folkene i Norges institusjon for menneskerettigheter,
sier Susanne Kaluza.

Skal lære om ytringsfrihetens grenser

Nytt i år er at også elever på ungdomsskolen vil få et eget tilbud. Det er mulig takket være støtte fra Bufdirs tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. 188 søkte om tilskudd, og dette prosjektet er ett av 28 som ble valgt ut.

– Nettet er en sentral del av ungdommens sosiale arena, derfor blir det stadig viktigere at også barn i ungdomsskolealder får lære om grenseoppgangene mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer. Litteraturhuset har et profesjonelt og nasjonalt rigg for skolebesøk og synes det er fint at vi kan bruke denne kompetansen til å styrke opplæringen ytterligere også på ytringsfrihetsfeltet, sier barne- og ungdomsansvarlig ved Litteraturhuset, Camilla Kuhn.