«Neger» erstattes

 
Foto: Flickr/ LNK - Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Ny språkundersøkelse viser at folk flest erstatter såkalte sensitive ord. Omtrent 75 prosent av deltakerne bruker ordene «mørk» eller «afroamerikaner» i stedet for ordet «neger». Det er ett av flere funn som ble presentert under Språkdagen 2013 - Troll i ord.

Nesten tre fjerdedeler av deltakerne i en undersøkelse bruker ikke ordet «neger». Det kom frem i undersøkelsen «Har du en støtende språkbruk?», lagd på oppdrag fra Språkrådet. Resultatene i undersøkese ble presentert under Språkdagen 2013 – Troll i ord.

Hannah Wozene Kvam, skuespiller og skribent, ser positivt på tallene. Hun mener det er gode nyheter at flere velger bort ordet «neger».

– Det har helt klart skjedd en endring. Vi er inne i en tid der vi kan diskutere dette mer åpent, uten å bli kalt for hårsåre. Ordvalg får mer oppmerksomhet enn før, sier hun til NRK.

Det er tydelig at kvinner velger ord i tråd med interesseorganisasjonenes anbefalinger i større grad enn det menn gjør.

Kvam som blant annet er kjent fra gruppen Queendom, har kjempet mot bruken av ordet «neger» i 20 år.

Tall på passende språkbruk
– Resultatene fra testen gir en indikasjon på hva som oppfattes som korrekt og passende språkbruk i dag, sier Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådets direktør.

Han fortrekker at emnet har vært lite undersøkt. Derfor gir den ny kunnskap om det mange har sterke meninger om.

Språkvalg i omtale
De 23 spørsmålene tar for seg hvordan folk omtaler andres egenskaper eller bakgrunn. Svaralternativene er blant annet hentet fra lister over tilrådd og frarådd språkbruk fra en rekke interesseorganisasjoner, blant andre Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund.

Undersøkelsen er utført som en språktest på NRKs nettsider, der 15 500 lesere har oppgitt hvilke formuleringer de mener er mest passende i 23 ulike sammenhenger, kommer det frem i Språkrådets pressemelding.

Nesten ingen bruker «neger»
I et av spørsmålene har deltakerne hatt valget mellom å skrive at mora til forfatteren Alexandre Dumas var «svart», «afrikansk» eller «neger». 20 prosent velger «svart», 73 prosent «afrikansk» og 7 prosent «neger».

I et annet av spørsmålene har deltakerne hatt valget mellom å omtale en kvinne fra New Orleans som «mørk», «afroamerikaner», «neger», «negresse» eller «svart». 39 prosent velger «mørk», 33 prosent velger «afroamerikaner», 9 prosent velger «neger», 4 prosent velger «negresse» og 16 prosent velger «svart».

Følger anbefalinger
Et annet funn er at kun 13 prosent føler det naturlig å benytte termen sigøyner, mens hele 63,8 prosent velger romfolk, skriver NRK.

– Det er tydelig at kvinner velger ord i tråd med interesseorganisasjonenes anbefalinger i større grad enn det menn gjør. For eksempel velger flertallet av kvinner å bruke «tegnspråktolk» foran «døvetolk», i motsetning til menn, sier de tre forskerne bak undersøkelsen. 

Edit Bugge (Høgskolen i Bergen), Ingunn Indrebø Ims (Universitetet i Oslo) og Endre Brunstad (Universitetet i Bergen) gjorde undersøkelsen.