Gender-begrepet endrer militær virksomhet

 
Foto: abstrakt.no
Gender i Forsvaret – en bok om nytteverdien av gender i militære operasjoner ble lansert på Oslo Militære Samfund fredag 24. januar.
0Shares
I forkant av lanseringen kommenterte Inger Skjelsbæk, seniorforsker og nestleder ved Institutt for fredsforskning Oslo (PRIO) følgende om boken og dens relevans:
 
“Overgangen fra krig til fred skjør. Militær innsats i slike sammenhenger kan være farlig og vanskelig. Å overse kvinners deltakelse i slike prosesser enten det er i militær eller sivil sammenheng kan være hemmende og lite effektivt, og derfor er denne boken så viktig. Den viser hvordan man kan analysere konflikter bedre, forstå muligheter for militært og sivilt engasjement annerledes og forhåpentligvis oppnå en mer helhetlig fred hvor både menns og kvinners perspektiver og innsats er ivaretatt”.
 
Handler om mer enn kjønn
Redaktøren, Anita Schjølset, genderrådgiver ved Forsvarets høgskole (FHS) påpeker at mange tror at gender bare dreier seg om kvinner og likestilling. Gender er imidlertid like mye et kjønnsperspektiv, hevder hun: Mens kjønn dreier seg om biologiske forskjeller mellom kvinner og menn, handler gender om de tillærte verdiene vi legger i disse forskjellene, vårt sosiale kjønn.
 
De strategiske føringene som baserer seg på FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet er sterke. Forsvaret trenger en tydelig linje som viser hvordan genderperspektiv og genderanalyse kan brukes for å håndtere konflikter i dag, uavhengig av hvor konflikter utkjempes, skriver Schjølset på omslaget til boken.