2500 narkoselgere tatt på fire år

Havner i rusmiljøene: Ifølge en oversikt fra UDI har 600 mindreårige forsvunnet fra asylmottak de siste årene. Miljøarbeidere er frustrerte fordi de mener samfunnet ikke vil hjelpe til.
Foto: Daniel Marenco
Siden april 2009 er over 2500 utenlandske borgere pågrepet for narkotikasalg i Oslos åpne rusmiljøer. Gjennom en målrettet aksjon har man forsøkt å hindre at asylinstituttet utnyttes av kriminelle, skriver osloby.no
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Siden april 2009 har Oslo politidistrikt, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet (PU) jobbet sammen mot de åpne rusmiljøene i Oslo. Målet med den ekstraordinære innsatsen har vært å forhindre at asylinstituttet utnyttes av personer som ikke har behov for beskyttelse. I tillegg til å begrense narkotikasalget.

I et brev til justisminister Anders Anundsen oppsummerer UDI, Oslo-politiet og Politiets utlendingsenhet resultatene:

Fra april 2009 til 1. desember 2013 er 2539 utenlandske borgere pågrepet for narkotikasalg. Rapporten forteller ikke hvor stor andel dette er av alle tilsvarende pågripelser i samme periode.
Antallet pågrepne personer økte med over 15 prosent i fjor. Men samtidig tar politiet færre enn i 2010, noe som kan tyde på at innsatsen gir resultater.

Store ressurser 
Politiet og UDI har brukt store ressurser på å stoppe det åpne narkotikasalget ved hjelp av mer politi i gatene, aksjoner, raskere asylbehandling og mer uttransportering.

Over 70 prosent av narkoselgerne som ble pågrepet i 2013, ble aldri fengslet. De sørger for å ha på seg så lite narkotika at de ikke risikerer mer enn et forelegg.

52 prosent av som ble tatt i fjor, er nå sendt ut av landet.

Flere av narkotikaselgerne kan ikke utvises fordi vilkårene for utvisning og dermed uttransportering ikke er til stede. Det kan for eksempel være at personen har fått innvilget midlertidig tillatelse, eller permanent opphold i Norge.