Nordisk paviljong viser Afrika-arkitektur

 
Foto: M. Wagner
Nasjonalmuseet har i 2014 kurator- og prosjektlederansvaret for den nordiske paviljongen ved den 14. internasjonale arkitekturutstillingen i Venezia, Biennale Architettura 2014. 

Biennalen regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling, og vises i år i perioden 7. juni til 23. november, skriver museet i en pressemelding.

Nordens paviljong eies av Sverige, Finland og Norge i fellesskap. I 2014 er det Nasjonalmuseet som har ansvar for gjennomføring av utstillingen, i samarbeid med Finlands arkitekturmuseum og Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm.

Arkitektur i kjølvannet av nordisk bistand
Årets utstilling i Den nordiske paviljongen har fått tittelen «FORMS OF FREEDOM. African Independence and Nordic Models». Den undersøker og dokumenterer hvordan moderne nordisk arkitektur inngikk som en vesentlig del av nordisk bistand i det østlige Afrika på 1960- og 70-tallet, og stiller ut til dels hittil ukjente arkitekturprosjekter som ble utviklet i en kort og intens periode fram mot 1980.

Gjensidig utviklingsoptimisme
Frigjøringen av Tanzania, Kenya og Zambia på 1960-tallet sammenfalt med opprettingen av statlig bistand i Norden. De nordiske giverlandene hadde stor tro på at den sosialdemokratiske modellen kunne eksporteres, oversettes og bidra til vekst og velferd. De nye statslederne på sin side så til samarbeidspartnere uten tung kolonihistorie, og til de gode resultatene oppbyggingen av nordiske velferdsstater hadde oppnådd etter andre verdenskrig. Kontakten mellom de nordiske sosialdemokratiene og de nye afrikanske sosialistiske statene var sterk og preget av gjensidig utviklingsoptimisme.   

Uutforsket felt i arkitekturhistorien
Denne arkitekturen er et hittil uutforsket og udokumentert felt i nordisk og internasjonal arkitekturhistorie. Utstillingen kretser rundt to begreper: Mens «Building Freedom» betegner nasjonsbyggingen som foregikk ved hjelp av masterplaner for byer og regioner, prototyper og pre-fabrikerte byggesystemer for utdannings- og helseinstitusjoner, peker «Finding Freedom» mot et eksperimentelt frirom som åpnet seg i møtet mellom nordisk bistand og afrikansk nasjonsbygging, der progressive ideer kunne utvikles til løsninger på høyde med internasjonal avantgarde.

Kenya: Karl Henrik Nøstvik
Karl Henrik Nøstvik, en av de få arkitektene fra perioden med et bevart etterlatt arkiv, inngikk i den første ekspertgruppen som ble sendt av den norske utviklingshjelpen til Kneya i 1965. Som ansatt i det kenyanske statsapparat, fikk han oppdraget med å formgi landets første regjeringsbygning. Kenyatta International Conference Center (bildet) i årene 1966–73, som preger den kenyanske 100-shillingsseddelen, hadde fram til 1990-tallet status som Øst-Afrikas høyeste bygning og står fortsatt som et ikonisk nasjonssymbol for det selvstendige og moderne Kenya.

Verdens viktigste arkitekturutstilling 
Den internasjonale arkitekturutstillingen ved «La Biennale di Venezia» regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling. Kurator for «Biennale Architettura 2014» er den anerkjente nederlandske arkitekten Rem Koolhaas. Biennalens overordnete tittel er «Fundamentals», mens de nasjonale paviljongene samles under tittelen «Absorbing Modernity 1914–2014». Koolhaas’ idé er at hver nasjon skal fortelle sin historie om hundre års modernisering på ulike måter og gjennom egne innfallsvinkler – og gjerne tidligere ufortalte og uoffisielle historier. Biennaleutstillingene vises i to store områder i Venezia; Arsenale og Giardini. Den nordiske paviljongen, som ligger i Giardini, er tegnet av Sverre Fehn og ble oppført i 1962.