Gir ut nyskapende Afghanistan-bok

 
Foto: Claudio Castello
Elisabeth Eide og Terje Skaufjord har i en mannsalder drevet med humanitært arbeid i et av verdens mest krigsherjede land. 
0Shares

Lanseringen av Afghanistan – ingen fred å få skjedde nylig på Fritt Ords lokaler. Selve boken er en samling med historier fra ulike afghanske skjebner, kombinert med noen av forfatternes egne opplevelser fra turer til landet.

Skaufjord beskrev selv boken som et prosjekt “som man har lagt mye energi i”, og med formålet om å vise omtanke for den jevne afghaner.

– Vi har presset en historie med blikket til de det skal handle om, mente han. 

Medforfatter Eide leste fra boken:

 
Foto : Claudio Castello

“Et tilbakevendende spørsmål er hvorfor Afghanistan har vært så utsatt for konflikter og invasjoner. Svaret gir seg selv: Afghanistan er et historisk og kulturell veikryss. Men hvordan har denne veikryss-statusen påvirket den indre prosessen? Og hva skjer med et land som stadig må bekjempe nye fiender?”

Hverken ofre eller trusler
Noe annet man vil frem til er å gi et mer virkelighetsnært inntrykk av afghanerne selv.

– I vesten blir folket i Afghanistan reduseres enten til krigsofre eller gjort til fundamentalistiske trusler. Sannheten er at man har et menneskelig mangfold, høyt og lavt, som vi i Vesten ikke kjenner til. Vi har møtt de som vil det beste for landet, som utfordrer korrupte ledere, slår ring om jenteskoler og hjelper ofre for grov familievold. Vi ønsker å portrettere et folk som må få freden som de fortjener.

Norunn Grande, seniorrådgiver ved Nansens Fredssenter på Lillehammer, hevdet boka bryter med mange stereotypier om landet.

 
Foto : Claudio Castello

– Få av debattene om Afghanistan og om 35 år med krig har handlet om afghanerne selv. Forfatterne har funnet lommene av fred og håp, og lengselen etter frihet.

Utfordrende og lærerik
Statsviter Jawid Kohnadi, selv med afghansk bakgrunn, uttalte at boken for ham har vært utfordrende, lærerik og provoserende lesning.

– Forfatterne tar leseren gjenom en grundig historisk og kulturell reise, gjennom de mange og kompliserte alliansene som oppstår i krig og som tas videre inn i politikken.

Seniorforsker Arne Strand fra Christian Michelsens Institutt argumenterte på sin side at boken “syr inn en helhet”.

 
Foto : Claudio Castello

– Å se konflikten gjennom blikket til de som står midt opp i denne er ekstremt viktig. I tillegg betyr det stort at boken tar opp kritiske spørsmål om den videre fredsbyggingen.