NMH arrangerer solidaritetskonsert for afghanske musikere

Førsteamanuensis i Norges Musikkhøgskole, Guro Gravem Johansen, ser det som viktig å støtte afghanske musikere, som møter en usikker fremtid etter Talibans maktovertakelse.
Foto: Milad Gholami
Norges musikkhøgskole (NHM) inviterer til en kveld med sanger om kjærlighet i solidaritet med musikere, musikkpedagoger og musikkelever i Afghanistan.
340Shares

«Love songs for Afghanistan» er en konsertserie som vil bli arrangert rundt om i verden, og
konserten ved NMH i Oslo er den andre i rekken.

Ifølge en pressemelding vil høgskolens studenter og ansatte stå opp for kunstnerisk frihet og fred.

– Opp gjennom historien har mennesker uttrykt håp og hevet stemmen mot politisk omvelting, konflikter og undertrykking gjennom musikk og kunst. Derfor kan kunstnere være spesielt utsatte for vold og brudd på menneskerettighetene. Det er alt kommet rapporter fra Afghanistan om musikere som brenner instrumentene sine – ikke i frykt for levebrødet, men for livet.

Fokus på jenter og kulturmangfoldet

Spesielt oppmerksomhet vil gis til Afghanistan National Institute of Music (ANIM). Musikkskolen er den eneste i landet og ble etablert i 2010 av Dr. Ahmad Naser Sarmast.

– ANIM er dedisert til å sikre afghanske barn retten til musikk, til å fremme musikalsk mangfold i landet, og bygge ned kulturelle, etniske, religiøse og kjønnsbaserte barrierer. ANIM er kjent for orkesteret Zohra (oppkalt etter den persiske gudinna for musikk), etablert i 2014 som et orkester bare for jenter og kvinner i alderen 13 til 20 år. Zohra er blitt et symbol for en utvikling med større frihet for jenter. Gjennom musikkopplæring får afghanske barn og unge sjansen til å utvikle kulturell identitet, sosial tilhørighet, mestring og opplevelse av
menneskeverd, i et land der unge mennesker ikke kan ta dette for gitt.

Sender fredsbudskap

Videre er man urolige over vilkårene for ANIM sitt viktige arbeid under de nåværende forholdene i Afghanistan.

– Etter initiativ og idé fra Queensland Conservatorium, Griffith University Australia, vil Norges musikkhøgskole vise støtte til afghanske musikare og ANIM. Gjennom å bringe sammen studenter, lærere og eksterne gjester, sender vi Afghanistan et budskap om fred, medfølelse, mot og framfor alt – kjærlighet.

Viktig musiker-solidaritet

Ahmad Sarmast, leder for ANIM, ser konsertserien som svært viktig:

Ahmad Sarmast, grunnlegger og leder av ANIM ser støtten fra internasjonale musikere som svært viktig.
Foto : Privat

– Når nok en gang en svart sky av håpløshet har dekket musikkrommet og musikkscenen i Afghanistan, når musikere blir tvunget til å gå under jorden, når barn og unge nektes retten til musikk og hele nasjonen blir presset til taushet, er initiativet fra Queensland Conservatorium viktigere enn noen gang. Det viser tydelig at musikkverdenen står sammen med afghanske musikere, og at de ikke er alene om kampen om få tilbake retten til å utøve musikk.