Oslo bys kulturpris til Den Mangfaldige Scenen

Camara Lundestad Joof og Liv Hege Skagestad får Oslo bys kulturpris for sin innsats for Den Mangfaldige Scenen
Oslo bys kulturpris for 2020 tildeles Den Mangfaldige Scenen ved Liv Hege Skagestad og Camara Lundestad Joof.
25Shares

Fredag blir årets prismottakere av Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser hedret i Rådhuset. Årets mottakere av kunstnerprisene er Zeshan Shakar, Last Train, Musti, Oslo Soul Children og Vebjørn Sand og Eimund Sand for «Roseslottet».

Vinnerne hedres med en høytidelig lunsj i Rådhushallen. Under lunsjen vil ordfører Marianne Borgen og Eivor Evenrud, leder av kultur- og utdanningsutvalget, dele ut prisene.

Liv Hege Skagestad og Camara Lundestad Joof får Oslo bys kulturpris for sin innsats for Den Mangfaldige Scenen, et barne- og ungdomsteater for unge mellom seks og 26 år.

Langvarig innsats

I juryens begrunnelse står det at prisen gis for langvarig og fremragende innsats på kulturfeltet for barn og unge tvers av kulturelle og sosiale forskjeller.

Teateret tar utgangspunkt i den store og varierte kulturelle rikdommen som unge har med seg, og gir hver enkelt mulighet til å ta i bruk og utvikle sine skapende evner i samarbeid med kunstnere.

Ved etableringen så initiativtakerne at det var få scenetilbud som nådde frem til barn og unge med en bredere kulturell bakgrunn enn den norske, både blant utøvere og i publikum, og at dette førte til store uforløste kunstneriske og menneskelige ressurser. Målet med etableringen var å inkludere flere grupper for å få frem nye kunst- og kulturuttrykk, gi en plattform for fremtidens kunstnere og kulturarbeidere og gjennom forståelse og samarbeid på tvers av kulturer, få nye grupper inn i teatrene og kulturlivet.