Flerkulturell mat introduserer Molde til flerkulturelt entreprenørskap

Vårruller til moldensere: Catering Hub-prosjektet har fokus på å øke entreprenørskap blant innvandrere og flyktninger gjennom matservering.
Foto: Wikimedia Commons
Catering Hub ble startet i vår med målsetning om å skape en innovativ og bærekraftig løsning for å øke sysselsetting og bekjempe utenforskap.

Ifølge data fra IMDi var det over fire tusen innbyggere med innvandrerbakgrunn i
Molde i 2020 (inkludert barn født i Norge, med innvandrerforeldre). Dette tilsvarer
14 prosent av befolkningen, ikke langt fra prosentandelen av innvandrerbefolkning for hele
landet som tilsvarer 18,5 prosent, ifølge SSB.

Arbeidsledighet er et relevant tema for denne befolkningsgruppen og lav sysselsetting ble enda mer kritisk under koronakrisen. Arbeidsledigheten rammer særlig innvandrerkvinner.

Kommunalt regi

Catering Hub-prosjektet er i regi av Molde kommune ved Flyktningtjenesten med
finansiering fra IMDi, hvor målet er å øke entreprenørskaps initiativ blant innvandrere og flyktninger som ønsker å starte matvirksomhet.

Formålet med Catering Hub er å øke entreprenørskaps initiativ blant innvandrere og flyktninger som ønsker å starte matvirksomhet.

I løpet av programmet får gründere opplæring og veiledning i mathåndtering og
entreprenørskap. Opplæringen tar utgangspunkt i utvalgte kompetansemål fra
videregående opplæring innenfor restaurant og matfag og salg, service og reiseliv
med innovasjon og ledelse.

Gründerteam

Catering Hub består av ni gründerteam som tilbyr ulike matretter, gründerteam
rullerer på kjøkkenet, og gjennom nettsiden www.cateringhub.no og sosiale medier
(Facebook og Instagram) kan en bli kjent med gründerteams og se matutvalg.

Catering Hub er en arena for gründere å utvikle, lage og selge mat og for byen å bli
kjent med inspirerende og flerkulturelle matopplevelser.

Fra sprø sambosas og vårruller, smakfull shawarma og chivito, ferske næringsrike
retter til deilig empanadas. Her tar kunder en bit av verdens matkulturer samtidig
som kunder støtter og blir kjent med inkluderende og mangfoldig samfunnsutvikling.