Et mer inkluderende dokumentarkiv

Et tegning fra minnematerialet etter 22. juli er blant mange nye innslag i den norske dokumentarven, som lanseres i morgen på Riksscenen.
Foto: Riksarkivet
Minnematerialet etter 22. juli og arkivet etter homorettsforkjemperen Karen-Christine "Kim" Friele er blant viktige nye innslag i Norges dokumentarv.

2. desember blir 29 nye dokumenter og arkiver over kulturhistoriens viktigste hendelser inkludert i den norsken dokumentarvlisten, medler NTB.

Lanseringen av den nyoppdaterte listen skjer på Riksscenen. Og det er viktige nye innslag som kommer inn under vår dokumentarv. Minnematerialet etter 22. juli 2011 er samlet inn fra Oslo domkirke, Utvika, kommunar og norske utenriksstasjoner, mens materialet fra Karen-Christine Friele er en viktig kilde til den norske homobevegelsens historie.  

– Komiteen er fornøyd med at det nå kommer inn 29 nye dokumenter og arkiver som har et tidsspenn fra middelalderen til i dag, fra Norges eldste brev til minnematerialet etter 22. juli, sier avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard ved Riksarkivet. 

Flere nye grupper arkivert
Han leder også Den norske komiteen for verdens dokumentarv, og aller mest fornøyd er han med at mange av de nye innslagene kommer nye grupper.

– Nå er både idretten og kristenlivet representert, i tillegg til at både barn, kvinner, ulike etniske grupper, funksjonshemmede og homobevegelsen har blitt akrivert, forteller Ødegaard til NTB. 

Se hele listen her.

FAKTA

UNESCO-programmet Memory of the World (MoW) ble opprettet i 1992 MoW er et av mange UNESCO-program for å synliggjøre og redde kulturarven. Et register på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå ble som følge av dette opprettet. Her hjemme heter registeret Norges dokumentarv

I Norge skjedde den første lanseringen av dokumentarv i 2012, og med lanseringen i 2014 inneholder registret nå 91 dokumenter. Organisasjoner, privatpersoner og institusjoner kan søke om å få sitt materiale dokumentert. Den nasjonale komiteen vurderer og avgjør hvilke dokumenter som til slutt blir skrevet inn i registret

Kulturrådet er sekretariat for komiteen, som består av Øyvind Ødegaard, leder, Kristin Bakken, Hege Høsøien, Anne Marit Noraker, Nils Jørgen Nystø og Arne Skivenes.