– Syke profeter

Paulus' omvendelse av Michelangelo fremstiller den berømte bibelske historien der apostelen Paulus berøres av Guds kraft – en hendelse som forvandlet ham fra en nådeløs forfølger av kristne til de kristnes fremste talsmann, en hendelse som kan ha hatt sammenheng med hjernesykdom, mener forsker
Foto: Wikimedia Commons
Nevrologprofessor Ragnar Stien er overbevist om at profeten Muhammed og andre religiøse ledere fikk åpenbaringer på grunn av sykdom.

– Muhammed hadde åpenbaringer der han så og oppfattet ting. Det er veldig sannsynlig at Muhammed hadde epilepsi og at noen av åpenbaringene hans kom under epileptiske anfall, sier Stien.

Stien uttaler seg til avisen Vårt Land, som har laget en lengre sak om temaet. Stien trekker fram den kristne apostelen Paulus som et av de best belagte eksemplene på en person fra religionshistorien som har blitt avgjørende påvirket av hjernesykdom. Men han nevner altså også profeten Mohammed.

– Jeg er bombesikker på at hjerne­sykdommer har påvirket historien, sier Ragnar Stien, som er professor emeritus i nevrologi ved Universitetet i Oslo.

Han mener ifølge Vårt Land at epilepsi og migrene var viktige bidrag til at islam og kristendom ble store verdensreligioner. Blant hans favoritteksempler er altså apostelen Paulus, forteller han.

– Han [apostelen Paulus] hadde en merkelig omvending der han så et lys og falt til jorda. Og deretter verken spiste eller drakk Paulus på tre dager. Da blir jeg som nevrolog mistenksom, sier han med referanse til historien fra Apostlenes gjerninger i kapittel ni i Bibelen.