Lær om 17. mai!

Kransekake er et av mange tradisjonelle elementer i 17. mai-feiringen. På bloggen fagsnakk.no kan nyankomne innvandrere lære mer om feiringen
Foto: Gunnar Bothner-By
Forlaget Cappelen Damm tilbyr et eget nettkurs om 17. mai for innvandrere som lærer norsk. 
0Shares

På 17. mai går alle skolebarna i tog. Alle har pyntet seg og holder flagg og roper hurra! De fleste skoler har en egen fane. Mange mennesker vil se på toget. Korpsene spiller musikk i toget. Toget går ofte forbi sykehus og sykehjem. Da kan de syke og de gamle vinke til barna i toget og høre på musikken. I Oslo kan barna i toget vinke til kongefamilien som står på slottsbalkongen.

Slik oppsummeres 17. mai-feiringen for norskelever som følger opplegget om nasjonaldagen på bloggen fagsnakk.no. Opplegget har fått navnet “Minikurs om 17. mai for voksne innvandrere”. Bloggen fagsnakk.no er det forlaget Cappelen Damm som står bak. På bloggen kan norsklærere finne tekster, oppgaver, interaktive bilder og små videosnutter som forteller om ulike sider ved den spesielle norske måten å markere grunnlovsdagen på. 

Hege Kristin Forfod er norsklærer ved Oslo Voksenopplæring og har selv brukt kurset i sine timer. 

I denne interakive grafikken kan elevene klikke på ulike bilder og få vite mer om ulike sider ved 17. mai-feiringen.
Foto : Cappelen Damm

– For flere år siden hadde jeg en som lurte på når “syttende mai” er. Jeg forsto ikke spørsmålet først. Ikke de andre i klassen heller. For ham var ikke 17. mai en dato, viste det seg, men navnet på en dag. Han hadde ikke tenkt over at syttende mai er 17.5. Ansiktsuttrykket hans da han forsto, glemmer jeg aldri! 

Forfod forteller at hun har brukt opplegget i klasserommet.

– Jeg viste siden på smart board. Vi gjorde oss litt kjent med hva som var klikkbart. Jeg hadde valgt ut på forhånd hva vi skulle se nærmere på. Det er ulik vanskegrad på oppgavene, så det er bra for diffferensiering.

Hun forteller at hun brukte opplegget i en klasse som har vært i Norge minst en 17. mai før. De kjente igjen noe, men hadde også spørsmål.

– Spørsmålene handlet om hvorfor er vi så opptatt av været denne dagen og om russen. Hvorfor er noen rød og noen blå? Feirer at eksamen er ferdig?

Flere var forferdet over at eksamen kommer etter russetiden. 

– Denne klassen likte siden svært godt. Min opplevelse er at siden er en fin “starter”. Den fanger oppmerksomheten og har mange muligheter. Det er mange tekster der du kan lytte til for så å se teksten etterpå. Men jeg har også snakket med kolleger som har elever som synes den var for “barnslig”, sier Forfod. 

Utrop henvender seg til Cappelen Damm for å få vite mer. Der får vi kontakt med Liv Veum Seljevold, som er redaktør for norsk som andrespråk. Hun er også en av dem som sin tid var med og utviklet opplegget om 17. mai. 

– Hvordan oppsto ideen til et eget kurs om 17. mai?
– Kurset ble laget for flere år siden. Vi ville lage et kortfattet nettkurs for voksenopplæringssentrene med et tema som kunne interessere mange. Dermed valgte vi 17. mai, og vi prøvde å si noe om hva som vanligvis skjer på nasjonaldagen, og hva vi er opptatt av den dagen.

– Hvordan har dere valgt ut tekster og temaer dere fokuserer på?

Eidvollsforsamlingen er selvsagt med. Kurset gir eleven mulighet til både å lytte og lese.
Foto : Cappelen Damm
– Vi ønsket å gjøre innholdet kortfattet og begrenset, og vi valgte ut temaer vi mente var typisk for 17. mai-feiringen. Vi har ikke forsøkt å formidle alle sider ved feiringen, vi har bare konsentrert oss om en del vanlige hendelser. Et eksempel er været. Alle er opptatt av hvordan været er på 17. mai. I de ulike delene av landet kan det være både snø, sol og regn, og været blir alltid lagt stor vekt på i reportasjene på tv. Samtidig ville vi gjerne lage et opplegg som var uhøytidelig og morsomt.

– Hvilke nivåer er dette opplegget ment for?
– Nettkurset er ment brukt som et innslag i undervisningen i tiden før 17. mai. Det er tenkt vist av en lærer, da kan han eller fortelle og forklare underveis. Målgruppen er voksne innvandrere som går på norskkurs. Når kurset gjennomgås av en lærer, kan det brukes i grupper på ulike nivå. Kurset er med andre ord for alle voksne innvandrere som har lyst til å lære litt om 17. mai. Så blir det forhåpentligvis litt lettere å forstå tradisjonene knyttet til feiringen.

– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på kurset?
Gjennom årenes løp har vi fått mange positive tilbakemeldinger. Lærerne forteller at kurset var morsomt å bruke, og at det har fungert i de fleste gruppene. Det har også fungert i grupper der kursdeltakerne ikke kan så mye norsk enda, men det skyldes nok dyktige lærere som forklarer underveis.