Fikk pris for oppgave om islam og feminisme

Elever som ønsker å be i skoletiden, får nå mulig støtte fra regjeringen

‒ Flesteparten av kvinnene jeg intervjuet kalte seg feminister, men samtidig pekte de på at de henter mer styrke fra islam enn fra moderne feminisme. Norske, sekulære feminister må i større grad ta høyde for den vesentlige rollen islam spiller i unge, muslimske kvinners dagligliv, sier Skah, som har skrevet masteroppgave om muslimske, kvinnelige studenters forhold til religion.

I juni mottok hun Kunnskap Oslos pris for beste masteroppgave med Oslo-tematikk. Prisen er på 40.000 kroner og deles ut til tre masteroppgaver og et forskningsarbeid som “er av strategisk interesse for byens utvikling”.

‒ Et verdifullt innspill
Kunnskap Oslo la vekt på at Skahs arbeid «bidrar med dagsaktuell innsikt i og refleksjon omkring religionens rolle og religiøse minoriteters situasjon i Oslo med utgangspunkt i muslimske kvinners egne opplevelser. Dette er et verdifullt innspill som bør tas i betraktning om man ønske å utvikle politikk for integrasjon og utvikling».

Skah er født og oppvokst i Marokko, men flyttet til Norge i 2011 for å ta en master i kjønnsstudier ved Universitetet i Oslo.

Ingen enhetlig gruppe
Hun peker på en økende religiøs oppvåkning blant unge, muslimske kvinner i Oslo.

‒ De har en kritisk tilnærming til foreldrenes kulturelle praksiser og er opptatt av å finne sine egne svar på religiøse spørsmål. Men selv om de deler et religiøst fellesskap, er de likevel ingen enhetlig gruppe med samme interesser.

‒ Nettopp fordi så mange unge muslimer i Norge er interessert i islam, er det viktig å tilby god religionskunnskap i skolen for å hindre at de faller i radikaliseringsfellen, sier prisvinneren.

Skah er nå i gang med en ny mastergrad i Multicultural and international education ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Saken ble opprinnelig publisert hos KILDEN – Informasjonssenter for kjønnsforskning. Gjengitt på utrop.no etter avtale.