Dypt splittet kirke går til valg

Det er galt å leve i et homofilt, seksuelt samliv. Kirken kan ikke be om velsignelse over et homofilt samliv når dette så entydig avvises i Skriften, sier prest Kåre Skråmestø
Foto: Are Vogt Moum
13. og 14. september er det kirkevalg. Spørsmålet om homofili har fått mye oppmerksomhet, men det er mer grunnleggende, teologiske spørsmål som skiller, mener både analytikere og aktørene selv. Utrop har intervjuet to av representantene for den såkalte "konservative" fløyen. 
0Shares

Homofili er tradisjonelt sett på som synd innenfor kristendommen. Så også i Den norske kirke. Men dette har endret seg radikalt de siste tjue-tretti årene, i takt med at synet på homofili har endret seg i vitenskapen og blant folk flest. Likevel sa Kirken nei til likekjønnet ekteskap så sent som i fjor. Det skapte reaksjoner. Rekordmange nordmenn meldte seg samme år ut av den norske kirke, skriver TV2.no. 11.200 personer meldte seg ut i 2014, ifølge kirken selv.

13. og 14. september skal det velges representanter til landets 1235 menighetsråd og 11 bispedømmeråd. Ved kirkevalget i 2011 ble det avgitt i overkant av 400.000 stemmer. Det kan høres mye ut, men utgjorde bare litt over 13 prosent av de stemmeberettigede. I dette valget kan det bli langt flere, for homofilispørsmålet mobiliserer mange.

Men verken kirkens folk, enten de er konservative eller liberale, eller utenforstående analytikere mener at de endringene som nå foregår i Den norske kirke kan reduseres til homofilispørsmålet. Kommentator i Dagens Næringsliv mener vi ser en ny kirke ved dette kirkevalget.

– Kirken fungerer mer som et eventbyrå og krisepsykiatrisk team. Helvete og forsoningslæren ble pensjonert på 50-tallet, sier han og spår “konservativ død” i kirken, ifølge avisen Dagen.

Prest på Oppsal: – Homofilt samliv er galt
Utrop intervjuet to av representantene for den konservative fløyen, som har organisert seg i gruppen Levende folkekirke. Vi ville vite mer om hvordan de ser på det å være troende kristen og begrunner sitt syn på homofili og ekteskapet, som altså er den saken som har fått mest oppmerksomhet i media.

Kåre Skråmestø er prest i Oppsal kirke øst i Oslo og sitter i styringsgruppa for Levende folkekirke. Vi møter ham på hjemmebane på kontoret hans i kirken.

– Hvordan skal vi forstå Bibelens ord i vår moderne tid?

– Bibelen er en mangfoldig bok. Den inneholder 66 bøker skrevet av enda flere forfattere over et tidsspenn på rundt 2500 år. Min holdning til Bibelen er at den må tolkes ut fra hva de som skrev den, mente. Ofte kan det være avgjørende for vår forståelse av Bibelen å ha innsikt i de kulturelle og historiske forholdene som tekstene ble til i. Det er et stort sprang fram til 2015. Men fortsatt taler Gud til oss gjennom det budskapet som Bibelen vil formidle.

– Hva er din holdning til vigsel av homofile?

Kåre Skråmestø, prest i Oppsal kirke, mener ekteskapet slik det er innstiftet av Gud vil endres grunnleggende dersom det åpnes for vigsel av homofile.
Foto : Pressebilde

– Jeg kan ikke omdefinere ekteskapet og gjøre det til noe annet enn det det er i henhold til Skriften. Jesus, men også apostlene og Det gamle testamentet, er klare på dette punktet. Ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

– Hensikten med ekteskapet er å elske hverandre hengivent, og det som kanskje er det viktigste: Barna skal ha en mor og far som skal oppdra barna i kjærlighet og trygghet. Dersom vi sier at homofile også kan gifte seg, gjør vi ekteskapet til noe helt annet.

– I 1995 kom ga en arbeidsgruppe fra Bispemøtet ut en bok som de kalte «Homofile i kirken». Den var et produkt av mange års arbeid. Alle i utredningsgruppa var enige om at Bibelen satte klare grenser for det seksuelle samliv. Arbeidsgruppa var uenig i hvordan dette skulle tolkes inn i vår tid. Alt av argumenter finnes i den boka. I lesningen av denne utredningen har jeg blitt overbevist om at det er galt å endre på hva Bibelen lærer om hva et ekteskap er.

– Mener du det er dekning i Bibelen for å si at det å leve i et homofilt kjærlighetsforhold er galt?

– Slik jeg leser Bibelen, ja. Det er galt å leve i et homofilt, seksuelt samliv. Kirken kan ikke be om velsignelse over et homofilt samliv når dette så entydig avvises i Skriften.

– Når det er sagt, kan jeg ikke nekte for at homofile finnes – de er jo der. Vi skal ikke fordømme homofile. Det er viktig å stå opp mot dem som kaller homofile for udyr, eller overdriver og sier at det å innføre homofil vigsel vil «skake verdensfreden». Det er forferdelig at slikt har blitt sagt. Jeg har samtaler med svært mange mennesker i min gjerning som prest, og jeg tar alltid imot homofile og gjør mitt beste for å lytte til det de sier og hjelpe dem med det de måtte slite med. Jeg har blitt kalt mørkemann på grunn av mitt syn, men jeg er ikke enig i den karakteristikken. Her i min kirke er alle velkomne og ingen skal fordømmes.

Kandidat i Stavanger: – Bibelen er rettsnoren
Marie Klakegg Grastveit er i motsetning til Kåre Skråmestø ikke selv teolog. Men hun er engasjert i menighetsarbeid, står som kandidat til Stavanger bispedømmeråd, og i likhet med Skråmestø sitter hun i styringsgruppa for Levende folkekirke.

– På nettsiden til Levende folkekirke står det at Bibelen er øverste norm i alt som handler om lære og liv. Hva menes med dette?

– For meg personlig betyr det at det som står i Bibelen er grunnleggende for hva man som kristen mener er rett og galt. Det er rettesnoren. Når vi kommer til vanskelige spørsmål, kan vi finne veiledning i Bibelen. Vi i Levende Folkekirke er enige om at Bibelen er utgangspunktet, men det er nok de fleste i Den norske kirke generelt, og også personer som støtter gruppen Åpen folkekirke, vil jeg tro. Sistnevnte har et annet syn enn oss på ekteskapet og homofili. Så mye kommer an på hvordan man tolker, svarer Grastveit.

– Det finnes altså ulike tolkninger av spørsmålet om homofili blant kristne. Hvordan kommer dere i Levende folkekirke frem til deres syn?

– Bibelen er veldig tydelig på dette punktet. Det står mye annet fint om kjærlighet i Bibelen, og det er bra, men det er liten tvil for meg om hva som er Guds ord i denne saken. Det står om kjærligheten mellom mann og kvinne flere steder i Bibelen og det står at homofil atferd er en synd.

– Paulus tolkes av mange dit hen at han mente kvinner har en underordnet stilling i forhold til mannen. Forteller ikke slike eksempler oss at en del leveregler i Bibelen blir foreldet etter hvert som tiden går?

– Pauli syn på kvinner er et klassisk eksempel på at Bibelen også inneholder passasjer der forfatteren gjengir det som var det gjengse syn i samfunnet på den tiden, og ikke det som var Jesu lære. Kvinnesynet hos Paulus må forstås ut fra hans samtid. Leser vi imidlertid mer i Bibelen og forsøker å forstå hva Jesus mente, er det slett ikke så klart at kvinner skal være underordnet.

– Har spørsmålet om vigsel av homofile par fått for mye oppmerksomhet i dette kirkevalget?

– Ja, det har tatt over for mye. Det er det nesten eneste folk snakker om. Da jeg stilte til valg i Stavanger Bispedømmeråd ved forrige valg, fikk jeg ingen telefoner fra pressen. Denne gangen ringer telefonen ustanselig. Det er dumt at homofilisaken har blitt så dominerende, for det er mange andre viktige saker vi burde konsentrere oss om. Vi er midt i en kjempeprosess med å skille kirka fra staten. Det hadde også vært interessant å snakke om hva de ulike kandidatene står for. For meg er for eksempel det lokale menighetsarbeidet sentralt. Det skal være kjekt å gå i kirken, kjekt for barn og ungdom. Andre kandidater kan være opptatt av andre ting, men det er dessverre ingen som snakker om dette i mediene.

– Hvorfor har spørsmålet om homofili fått så stor oppmerksomhet denne gangen?

– Det er vanskelig å si. Men jeg tror snakket om diskriminering kan være en forklaring. Man har fremstilt det som at hvis de homofile ikke får gifte seg i kirken, er det diskriminering. Ordet diskriminering vekker folks interesse og oppmerksomhet. Åpen folkekirke har sagt det. Men jeg er ikke enig i at dette er diskriminering. De som er homofile, er hjertelig velkomne i kirka. Men hvis jeg ut fra min forståelse av Bibelen mener homoekteskap er galt, kan jeg ikke si at det er greit.

– Det finnes mange ulike tolkninger av Bibelen. Hvordan vet vi hva som er rett tolkning?

– Det er vanskelig. Men det jeg i alle fall kan si, er at det synet på ekteskapet som jeg og Levende folkekirke har, er det vanlige i hele verden. Det er den normale tolkningen både historisk og internasjonalt. Det vil være slik i alle religioner at man tolker tekster ulikt. Det oppstår ulike retninger. Noen mener at man skal døpes som barn, andre mener at det skal skje senere når man selv kan ta et valg. Jeg ber Gud om veiledning når jeg leser Bibelen, og det gjør sikkert de som er uenige med oss også. Jeg for min del kjenner meg trygg når jeg lener meg på det som har vært forståelsen av ekteskapet gjennom generasjonene.

– Ofte endrer vi mennesker moraloppfatning etter hvert som samfunnet forandrer seg og vitenskapen gir oss ny forståelse av fenomener. Hvorfor gjelder ikke dette i Levende folkekirkes syn på homofilt ekteskap?

– Det er forskjell på det forskere sier, og det som Bibelen sier. Det er derfor det er godt å ha Bibelen å støtte seg til. Det virker også unaturlig for meg, rent logisk, at to menn eller to kvinner skal gifte seg. Gud skapte oss som mann og kvinne. Bibelen er tydelig på dette flere steder, både i Det nye og Det gamle testamentet, det er ikke slik i alle andre saker. Hvis vi tror at Bibelen er Guds ord, legger det etiske og moralske føringer for livene våre.

– Synet på homofili har endret seg veldig de siste årene, men det er nettopp når slik raske normendringer skjer, at det er spesielt viktig å ikke la seg rive med.

– Hva håper du blir utfallet av valget?

– Ganske enkelt at flest mulig av våre anbefalte kandidater blir valgt inn i bispedømmeråd og menighetsråd.