Venstre: – Utrop bør få støtte, men ikke HRS

 
Foto: Silje England Garshol/Venstre
Regjeringen kutter i sitt forslag til statsbudsjett all støtte til Utrop og det flerkulturelle magasinet Samora. Nå rykker Venstre ut mot regjeringens forslag. 
0Shares

Utrop har de siste fem årene mottatt en halv million kroner i støtte fra Barne-, Likestillings- og Diskrimineringsdepartementet (BLD). Men i årets statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte hele denne støtten. Det samme gjelder det flerkulturelle magasinet Samora, som har eksistert i en årrekke. I tillegg blir Mira-Senteret, Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) rammet av regjeringens kutt.

Venstres stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad opplyser partiet hans er uenig i budsjettforslaget. 

BLDs forslag til fordeling av midler på posten Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet (post 71, punkt 2). Klikk for å se større versjon.
Foto : Faksimile
– Det er mer enn noen gang behov for viktige ressursmiljø på innvandringsfeltet. Utrop er med sin flerkulturelle profil en veldig viktig aktør som bidrar med informasjon, meningsytring og samfunnskritikk, skriver han i en e-post. 

Skjelstad mener Utrop gjennom sin mediedekning får frem et større mangfold av historier og virkelighetsbeskrivelser, som er nødvendig for å gi et utfyllende bilde av dagens Norge. Videre løfter Utrop frem nye stemmer i debatten, både blant journalister, andre skribenter og intervjuobjekter, skriver han.

Han er imidlertid kritisk til at stiftelsen Human Rights Service skal stå på posten som omfatter “nasjonale ressusrsmiljøer på innvandringsfeltet”. 

– Av grunnene nevnt ovenfor mener Venstre at Utrop er et viktig ressursmiljø på innvandringsfeltet. Dette i motsetning til Human Rights Service, som vi ikke mener er et viktig ressursmiljø på innvandringsfeltet, og vi foreslår derfor å kutte bevilgningene som er foreslått til HRS på denne budsjettposten, skriver han.

– Viktig for fremtidig integrering

Abid Raja
Foto : Stortinget/Terje Heiestad.
Utrop har også henvendt seg til Abid Raja, også han fra stortingsrepresentant for Venstre, for en kommentar. 

– Både Trine [Skei Grande], jeg og hele Venstre er opptatt av å bevare et sterkt og godt sivilt samfunn og NGO-er (ikke-statlige organisasjoner, red.anm). Især på integreringsfeltet er det viktig at vi ikke bygger ned den gode innsatsen som gjøres. Også derfor er det viktig for oss å løfte frem Utrop, Mira-senteret, OMOD og andre. Særlig er fremtidig god integrering avhengig av etablerte innvandrerorganisasjoner. Nå skal dette forhandles om med regjeringen og Krf – og det er ikke mulig å fortsi sluttresultatet. Men vi i Venstre ønsker både å bevare støtten, samt øke og forsterke den for enkelte, skriver han i en SMS til Utrop.