– Rolness begår en dobbelt skivebom

Får oppmerksomhet: Utenlandske medier har benyttet seg av Øyvind Strømmens ekspertise om høyreekstremisme og nå blir boka hans om temaet oversatt til fransk
Foto: Henrik Beckheim
Slik svarer journalist og religionsviter Øyvind Strømmen på samfunnsdebattant Kjetil Rolness utspill om mediedekning av asylsøkere og islam.

«Norsk presse vil ikke, kan ikke og tør ikke skrive om fakta», sa sosiologen og skribenten Kjetil Rolness til norske redaktører under Norsk Redaktørforenings høstmøte i Oslo nylig, ifølge referatet på nettstedet medier24.

Strømmen (til høyre på bildet) på sin side er av en helt annen oppfatning.

– Fokus på menneskeskjebner, på moral og på følelser er en naturlig del av journalistikken, og av asyldebatten, skriver han i sin kommentarartikkel på Dagbladet.

Videre mener Strømmen at debatten ikke handler om norsk presses manglende kritiske vinklinger om disse temaene, og at Rolness tar feil på dette punktet.

– Opp gjennom årene har norske medier satt søkelys på en lang rekke problematiske fenomener innenfor norsk, muslimsk diaspora: antisemittisme og kjønnslemlestelse, kvinneundertrykking og homofobi, IslamNets invitasjoner til ytterliggående predikanter, radikalisering av ungdom. Det har vært hissige debatter om niqab, et tross alt ganske marginalt fenomen. Det har vært debatter om bruken av hijab. Islamsk Råd har møtt sterk kritikk ved en rekke anledninger, blant annet har de blitt kritisert – av andre norske, muslimske stemmer – for å bagatellisere arbeidet mot radikalisering og ekstremisme. Ja, såpass altomfattende har den norske islamdebatten vært at man til og med har klart å lage debatt ut av Hadia Tajiks ekteskap.

– Nærsynt
Også professoren ved Høgskulen i Volda, Paul Bjerke, har meldt seg på debatten. Bjerkes skriver i sitt innlegg i Klassekampen 05.11 at Rolness, og fagbladet Journalisten redaktør Trond Øgrim “slipper for lett unna med de underligste historiene uten å bli utsatt for kildekritikk”

– Her skal man visstnok bevise at norske politisk korrekte journalister er godtroende, naive, slappe eller gud vet hva i sine møter med flyktningestrømmen. Går det an å bli mer nærsynt?, argumenterer han.

Klikk her for å lese hele kommentarartikkelen til Øyvind Strømmen

Klikk her for å lese hele saken fra Journalisten med intervjuet av Kjetil Rolness.