Flere utfordringer rundt mangfold i kultursektoren

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen er positiv til at mange i kultursektoren jobber aktivt for et mer inkluderende kulturliv.
Foto: Ilja Hendel
Et flertall av norske kunst- og kulturvirksomheter har konkrete tiltak for å fremme mangfold i innhold og blant ansatte og besøkende. Samtidig svarer mange at økonomi og kompetanse er hindre i arbeidet.
20Shares

I en spørreundersøkelse gjennomført av Rambøll for Kulturrådet, har 321 kunst- og kulturvirksomheter over hele landet svart på hvordan de jobber med mangfold, ifølge Kulturrådet.

87 prosent av virksomhetene oppgir at de har tiltak for mangfold. Blant disse oppgir 94 prosent at de har tiltak for innhold og program, 87 prosent for valg av samarbeidspartnere, og 81 prosent for publikum. I tillegg oppgir 72 prosent at de har tiltak internt i egen organisasjon.

Økonomi er den største utfordringen

Flest virksomheter tilrettelegger for ulike aldersgrupper (82 prosent) og personer med ulik sosial og økonomisk bakgrunn (63 prosent). Videre svarer 54 prosent at de prioriterer synlige minoriteter og personer med flerkulturell bakgrunn. Færre prioriterer personer med funksjonsnedsettelser (36 prosent), den samiske befolkningen (33 prosent) og nasjonale minoriteter (22 prosent).

På spørsmål om ulike barrierer knyttet til det å jobbe med mangfold, oppgir 48 prosent av virksomhetene at økonomi er den største utfordringen. For 28 prosent er mangel på kompetanse en utfordring.

– Det er fint å få bekreftet at så mange i kultursektoren jobber aktivt for et mer inkluderende kulturliv. Samtidig ser vi at flere etterspør mer kompetanse på mangfold. Det kan vi i Kulturrådet bidra med, spesielt gjennom vår koordinatorrolle der vi produserer kunnskap og samler kultursektoren til samtaler og erfaringsutveksling, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.