Vestlig self-love i selvsving | Valérie Maigret Berger

0
Finnes det en sunt alternativ til selvrealisering?, spør Valérie Maigret Berger i dette innlegget.

Tankeklimaet før krigen | Sophie Matlary

0
Kort tid før invasjonen av Ukraina spådde statsviter Sergey Petrov at det ikke blir noen krig, forteller podcastvert Sophie Matlary.

Endelig en frist for tilbakekall i statsborgerskapssaker? – et par ting å tenke på| Sveinung Liland Hartveit

Hvor lenge skal du hjemsøkes for dine «synder»?, spør Sveinung Liland Hartveit i dette innlegget. 

Reiseforsikring redder liv mens lokalbefolkningen kan dø | Torunn Arntsen Sajjad 

0
Den viktigste forsikringen pakistanere har, er egen familie og slekt. Hvilken slekt en er født inn i, avgjør mulighetene en har når noe uforutsett skjer, skriver Torunn Arntsen Sajjad i dette innlegget. 

Polen har tatt imot 200.000 ukrainske flyktninger

0
Polsk grensevakt sier nærmere 200.000 mennesker har flyktet fra Ukraina til Polen siden Russland startet sin invasjon.

Vollebæk ber Norge vurdere kollektivt asyl

0
Som man gjorde under krigene på Balkan på 1990-tallet bør man vurdere å gi ukrainske flyktninger kollektivt midlertidig vern, mener Knut Vollebæk.

Fordømmer aggresjonen mot Ukraina

0
Helsingforskomitéen fordømmer på det sterkeste den russiske aggresjonen mot Ukraina, som et brudd på folkeretten, og et brudd med FNs sentrale prinsipper.

Biden, ikke straff afghanere for det Al-Qaeda har gjort | Mojgan Panjshiri

0
Å trekke tilbake penger som skulle hjelpe vanlige afghanere, vil gjøre vondt verre, skriver Mojgan Panjshiri i dette innlegget. 

Italia erklærer krisetilstand for å håndtere flyktningstrøm

0
Den italienske regjeringen har kunngjort krisetilstand fram til slutten av året for å håndtere den ventede tilstrømningen av flyktninger fra Ukraina.

FN: 500.000 har flyktet fra Ukraina

0
Krigen i Ukraina fører til en strøm av flyktninger fra landet. FN melder mandag at over 500.000 mennesker har forlatt landet etter Russlands invasjon.