Forfattere bekymret for minoritetsgrupper i India

Forfatterne Elisabeth Eide og Terje Skaufjord advarer mot økende autoritarisme i India.
Foto: Res Publica
I boken "India - på vei mot hindunasjonalisme", advarer Elisabeth Eide og Terje Skaufjord mot at økende nasjonalisme kan true kulturelt mangfold i landet.
96Shares

De siste ukene har konflikter mellom Indias minoriteter og tilhengere av det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP) fått oppmerksomhet.

Siden 2014 har det høyrenasjonalistiske partiet BJP og statsminister Narendra Modi sittet ved makten. Med omfattende kunnskap om indisk historie, samfunnsliv og politikk skriver forfatterne Elisabeth Eide og Terje Skaufjord om bakgrunnen for konfliktene og konsekvensene for folk og land, skriver forlaget Res Publica.

Forfatterne sier til Utrop at bakgrunnen for boken var et opphold i India ett år tidlig på 1990-tallet.

– Vi ble vitner til en serie store politiske endringer den gang: opprør i Kashmir, sikh-opprør i indisk Punjab, geriljabevegelser i det nordøstlige India og ikke minst opptakten til ødeleggelsen av Babri-moskeen i Ayodhya, Uttar Pradesh. BJP og hindunasjonalister sto bak kampanjen, som endte med at moskéen, bygd av mogulkeiser Babur, ble lagt i grus høsten 1992. Begrunnelsen var at den skulle være bygd oppå et tempel for hindu-guden Ram. I 2021 la nåværende statsminister Narendra Modi ned grunnsteinen for et nytt Ram-tempel på ruinen.

Landet har endret seg økonomisk og politisk, fastslår forfatterne.

– Indiske myndigheter har brutt med Nehru-tradisjonen med statskontrollert blandingsøkonomi, og åpnet for økonomisk liberalisering og utenlandske investeringer. Sist, men ikke minst, registrerer vi at India, som er blitt kalt «verdens største demokrati», utvikler seg i mer autoritær retning, ifølge V-Dem, som studerer demokratiutvikling over hele verden.

Fundamentalistisk bølge

Eide er professor ved journalistutdanningen ved OsloMet og har arbeidet flere år i Afghanistankomiteen. Skaufjord er pensjonert lektor med historie som hovedfag. Begge har bodd og reist mye i Afghanistan, Pakistan og India. De har reist tilbake til India flere ganger siden 1990-tallet.

– Vi ikke forsto helt for tretti år siden, og som heller ikke Kongresspartiet og venstresiden tok på alvor den gang, kraften i den hindufundamentalistiske bølgen, som jo seinere skulle bringe  BJP og Modi til makten i 2014. Denne bølgen har vokst i omfang, i og med at det fins et stort antall militante, til dels ekstreme organisasjoner rundt BJP, som gjør livet svært vanskelig for minoriteter av mange slag, for lavkaster (såkalte «uberørbare»), muslimer, folk som gifter seg på tvers av religiøse og andre skillelinjer med flere.

– Hvordan vil dere definere hindutva-ideologien?

– For det første er det korrekt å kalle hindutva en ideologi, ikke en religion.
Hinduisme er religion, hindutva er en kulturell bevegelse som baserer seg på å ta ut deler av indisk historie og tradisjon og forme dem til et giftig politisk budskap, hvor målet er Hindu Rashtra, et land for hinduer. Det betyr å se bort fra innflytelsen til andre religiøse samfunn, og å lansere India ikke som et mangfoldig, sekulært samfunn, men et samfunn der hindunasjonalistenes versjon av religionen blir enerådende.

Nasjonalisme i global setting

Likheter finnes mellom hindunasjonalisme, europeisk høyrepopulisme og amerikansk ny-konservatisme.

– Alle disse retningene har sine særegenheter, men noen likheter finnes; appeller til
den «lille mann», og i India forsøk på å presentere statsminister Modi med beskjeden
bakgrunn, opp mot den kulturelle og politiske eliten rundt Kongresspartiet og
venstrepartier. Hindutva-tilhengerne prøver å mobilisere rundt en påstått flere tusen år
gammel tradisjon, samtidig som partiet BJP har mange av de samme trekkene som
høyrepopulistiske partier.

En annen likhet kan være rehabilitering av historisk kriminelle figurer, hevder forfatterne.

– Vi ser at noen hinduekstremister hyller Mahatma Gandhis morder Nathuram Godse. De har satt opp statuer av ham, og har tatt initiativ til å oppkalle en storby etter ham. Grunnleggerne av hindutva-ideologien hentet inspirasjon fra 1930-tallets Tyskland og Italia. Tankegodset fra vestens ytre høyre er altså ikke fremmed.

– Har flere titusener WhatsApp-grupper som sprer falske nyheter

Suksessen bak BJPs åtte år ved makten hevder forfatterne ligger i en uovertruffen organisatorisk styrke.

– BJP er  verdens største parti, større enn Kinas kommunistiske parti, og klarer å mobilisere organisasjonen RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) sine rundt seks millioner aktivister – og andre organisasjoner – rundt partiet. BJP appellerer særlig til middelklassen og folk med ambisjoner om å nå denne statusen. RSS har flere titusener WhatsApp-grupper som både evner å mobilisere til aksjoner og å spre falske nyheter. De sistnevnte kan være overdrevent skryt av egne ledere, eller løgnaktig sverting av motstandere.

Utsatte minoriteter

– Kan mer nasjonalisme true Indias kulturelle mangfold og minoritetsgrupper?

– Hvis du med nasjonalisme mener hindunasjonalisme, ja. I høyeste grad. Muslimene i India, som utgjør rundt 200 millioner, er mer utsatt enn før, i form av diskriminerende lovgivning. Indias sekulære grunnlov er i praksis under press. Muslimske menn som vil gifte seg/gifter seg med hindu-kvinner, risikerer å bli beskyldt for «Love Jihad» og dermed straffet, i verste fall lynsjet. Kristne minoriteter har opplevd et økende antall angrep de siste årene. Dalit-ene, de «uberørbare», har opplevd å bli straffet om de utfører sine tradisjonelle arbeidsoppgaver, blant annet å flå skinnet av døde kyr, siden kua ser ut til å være viktigere for hinduekstremister enn fattige medmennesker.

Utviklingen i India kan også påvirke nabolandene.

– Forholdet til Pakistan blir i alle fall ikke enklere med tanke på at Modi-regjeringen
har opphevet (indisk) Kashmirs særstatus, og gjort Jammu og Kashmir til et Delhi-styrt
unionsterritorium. Forholdet til Kina har ikke blitt noe mindre vanskelig, men dette er noe
BJP har arvet.