Nasrin Khusrawi er dronning på skjerm og lerret

Khusrawi er aktuell som dronning i billakkeringsverkstedet i "Rådebank" og i familiefilmen "Tre nøtter til Askepott".

Khusrawi har dukket jevnlig opp i filmer og TV-serier siden hun gikk ut av Statens Teaterhøyskole i 2013 som den første kvinnen med innvandrerbakgrunn.

– Etter endt utdanning har jeg jobbet flere år ved institusjonsteatre. Det er teaterskuespiller jeg er utdannet som. Nå har jeg vært heldig å få lov til å utforske skuespilleryrket i film- og TV-format. Det er ulike arbeidsmåter, men begge handler for meg dypest sett om ønsket om å utgjøre en forskjell, å skape en rausere tilvœrelse hvor man kan tåle mer. På mange måter ligger det omsorg i det for meg. Det er noe raust og generøst i å formidle og forteller historier, å bidra til å skape refleksjon og toleranse for hverandre. I beste fall kan vi bli bedre medmennesker. På teater og i film kan et øyeblikk være av stor betydning for den som opplever det. En refleksjon kan resonnere dypt i et menneske. Det er idealer jeg ønsker å etterstrebe i mitt arbeid som skuespiller, sier den populære skuespilleren til Indre Akershus Blad.

Khusrawi innrømmer at hun sjelden ser på filmer og TV-serier hvor hun selv medvirker.

– Det gjør jeg veldig lite. Jeg synes det stort sett er veldig ubehagelig. Jeg analyserer og møter mitt eget arbeid veldig teknisk og faglig i stedet for å leve meg inn i fortellingen.

Kriterier for drømmerollen hennes er klare.

– Roller hvor pluralismen, kjønnssteriotypene og kjønnsrollene er jevnet ut. Hvor en kvinne har pondus fordi hun er den hun er, med de erfaringene hun har. Ikke fordi denne kvinnen var en «sterk kvinne», sier Khusrawi til Indre Akershus Blad.