Statsminister Jonas Gahr Støre har bedt som reiser til Ukraina om "å tenke seg om".
Foto: NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at unge menneskers psykiske helse er et problem etter to år med pandemi.
138Shares

Lørdag var statsministeren på Akershus universitetssykehus (Ahus). Han snakket med ansatte og pasienter. Det er nå to år siden Solberg-regjeringen 12. mars 2020 sa at vi måtte være hjemme fordi det var korona i Norge.

– Jeg er veldig takknemlig og blir veldig imponert over hvordan dette store sykehuset har håndtert pandemien, sier Støre til NTB etter turen.

Ahus har hatt flest koronapasienter de siste to årene i Norge. 2.500 koronapasienter har vært innlagt på sykehuset. Det er en firedel av alle koronapasienter i Norge.

Støre mener at pandemien har vist at gamle problemer har blitt større under pandemien.

– Mange har måttet sette livene sine på vent, og særlig unge mennesker siden skoler og andre tilbud har vært stengt og mange har vært isolert. Sykehusene forteller i dag om økte henvendelser for hjelp til psykisk helse, og det må vi ta tak i nå. Det er en liten pandemi etter pandemien som vi må følge opp, sier han.

Støre vet at tall fra Folkehelseinstituttet sier at smittetoppen i Norge er nådd. Men pandemien er ikke over før den er over i hele verden. Han har et godt råd til alle i Norge.

– Den beste medisinen nå er å kunne leve normalt, sier statsministeren.

Hvordan sykehuset har jobbet under pandemien

De som jobber på sykehuset har gjort en veldig god jobb. Men nå er det mange som er slitne etter to år med pandemi. Det sier sjefen ved Ahus.

– Selv om vi løpende har lært oss å håndtere covid-pasienter og mener vi har håndtert bølgene godt, har det også vært en slitasjefaktor for våre ansatte som vi ikke skal undervurdere, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus til NTB.

Det har vært vanskelig med mange koronapasienter og vanskelig med alle tiltakene.

– Vi har i all hovedsak kommet oss godt gjennom. Utfordringen i dag er det høye sykefraværet som gjør at det er færre på jobb til å utføre oppgaver, sier Mæland.

Sykefraværet ved Ahus ligger på 12 prosent, forteller sykehusdirektøren.

Koronapasient Kjos forteller

Kjos jobber på Ahus. Hun ble også koronapasient på sykehuset.

– Jeg slet med å puste, og alt jeg gjorde, var tungt. Jeg merket også etter hvert at jeg ikke klarte å gjøre noe selv. Først fikk jeg pustehjelp i fire dager, og så ble jeg lagt i respirator i sju dager, forteller Kjos.

Hun husker ikke noe fra tiden i respirator, men dagene før og etter er helt klare. Kjos forteller at hun ikke har opplevd noen senskader og kunne komme tilbake på jobb 13 dager etter oppholdet på Ahus. Det roser hun kollegene sine for.

– Det har jo vært en solskinnshistorie for meg, sier hun.

Hverdagen på sykehuset i dag

Det ligger fortsatt et høyt antall koronapasienter ved sykehuset. Per 12. mars 2022 ligger det 35 innlagte pasienter på Ahus. Sykdomsforløpet er derimot mildere for dagens pasienter enn dem som ble lagt inn tidligere, forteller avdelingsleder Anne Edvardsen ved lungeavdelingen på Ahus.

– Vi tror vi begynner å se en slutt på pandemien, men det er viktig å huske på at vi kan få nye varianter som kan slå inn. Men fra sykehusets side ser vi at vi er i ferd med å gå tilbake til normal drift, sier Øystein Mæland.

ORDLISTE

imponert: synes at noe er veldig bra, gjør inntrykk

håndtere: arbeide med, behandle

henvendelse: forespørsel, spørre om noe

ta tak i: se et problem og prøve å fikse det

å følge opp: gå eller arbeide videre med noe mot et mål

løpende: som skjer hele tiden, kontinuerlig

slitasje: når noe har blitt brukt mye, blir det slitt. Her betyr det at personer merker at de har jobbet lenge og mye uten pauser

undervurdere: ha for lite tro på, tro at noe ikke er bra

hovedsak: viktigste sak, faktor og oppgave

utføre: gjøre

å rose: gi skryt, komplimenter, si snille, fine ord

solskinnshistorie: en historie hvor alt går bra til slutt

i ferd med: skjer snart, det er på vei til å skje