UDI anslår at 30.000 ukrainske flyktninger kan komme til Norge i år

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i løpet av året.
Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30.000 fra Ukraina.

En eventuell overføring av flyktninger fra naboland vil komme i tillegg, opplyser regjeringen.

– Dette er et anslag. Regjeringen legger også beredskapsplaner for at tallet kan bli høyere. Det er viktig å understreke at situasjonen endrer seg raskt, avhengig av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg. Vi ser allerede at ankomstene til Norge øker, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har bedt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kartlegge kommunenes kapasitet til å bosette. Kommunene har foreløpig meldt tilbake at de kan ta imot 22.000 i år.

Persen sier behovet for bosetting er stort, og at hun er glad for at mange kommuner ønsker å bidra.

– Sammen med kommuner og sivilsamfunnet skal vi hjelpe flest mulig på best mulig måte. Ved at flyktningene raskt bosettes i et lokalmiljø, slipper de å sette livene sine på vent, og kan starte på et nytt hverdagsliv, sier inkluderingsministeren.

Fra onsdag kan ukrainske asylsøkere registrere seg hos politiet på flere steder rundt omkring i landet.

– Regjeringen forbereder Norge på en flyktningkrise som kan bli større enn vi noen gang har sett. Vi fortsetter å oppskalere mottakskapasiteten kraftig, sier Mehl.

Hun sier Norge skal være en trygg havn for dem som flykter fra Russlands meningsløse krig.

– Samtidig vil jeg understreke at regjeringen har et ansvar for sikkerheten på norsk jord, og vi må derfor sørge for dette skjer på en kontrollert og ansvarlig måte, sier statsråden.

Statssekretær Astrid Bergmål i Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til avisen at de vil vurdere dette dersom det kommer en formell forespørsel om bistand.

– Jeg vil også minne om at det nå foregår en naturlig fordeling av flyktninger i Schengen-området ved at de som kommer reiser til familie og venner i ulike land, sier Bergmål.