Vollebæk ber Norge vurdere kollektivt asyl

Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk sier Norge må gi ukrainske flyktninger kollektiv asyl.
Foto: OSCE Parliamentary Assembly
Som man gjorde under krigene på Balkan på 1990-tallet bør man vurdere å gi ukrainske flyktninger kollektivt midlertidig vern, mener Knut Vollebæk.

Den tidligere KrF-politikeren og utenriksministeren uttaler til Vårt Land at man bør vurdere å bruke paragraf 34 i utlendingsloven, som åpner for at man kan gi kollektivt midlertidig asyl i perioder med masseflukt.

På 1990-tallet brukte Norge denne paragrafen for å gi 21.000 flyktninger fra Balkan midlertidig opphold i Norge. 8.000 av disse var kosovoalbanere som kom til Norge i 1999, da Vollebæk var utenriksminister. 6.000 ble fraktet i norske Hercules-fly.

– Det er viktig at Norge stiller opp, slik at vi får en byrdefordeling i Europa. Det kan bli tøft for Polen og Romania som nå er første stoppested for flyktningene, sier han.