Fordømmer aggresjonen mot Ukraina

Geir Hønneland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité fordømmer invasjonen i Ukraina.
Foto: nhc.no
Helsingforskomitéen fordømmer på det sterkeste den russiske aggresjonen mot Ukraina, som et brudd på folkeretten, og et brudd med FNs sentrale prinsipper.
11Shares

Hønneland i Den norske Helsingforskomité kaller dette et angrep mot en demokratisk stats suverenitet og territorielle integritet.

– Våre tanker går til venner og partnere i Ukraina, et ungt demokrati under militært angrep, men også til våre mange venner i Russland, som lever under Putins brutale regime. Gode krefter på begge sider må stå sammen mot aggresjonen fra Kreml, sier Hønneland via e-post.

– Russlands angrep på Ukraina bryter med de sentrale prinsippene i internasjonale relasjoner som ble etablert gjennom Helsingforserklæringen i 1975. Dette er et alvorlig tilbakesteg for samarbeid og sikkerhet i Europa