Innvandrerkvinner vil bli i Norge

Innvandererkvinner har i større grad lyst til å bli i Norge enn det innvadrermenn har
Foto: ScanStockPhoto
En undersøkelse gjort av forskningsinstituttet PRIO viser at kvinner i større grad enn menn har lyst til å bli igjen i Norge.

Forskerene intervjuet innvandrere fra Pakistan, Polen, Afghanistan, Burundi og Irakisk Kurdistan. 

– Norge oppleves som et godt land å være i for kvinner. Vi ser at kvinner stort sett er mindre lystne på å reise tilbake enn det menn er, forteller Jørgen Carling til Norsk forskningsråd.

Carling er ansatt ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) i Oslo og har ledet dette prosjektet.

Målet med undersøkelsen var å finne ut hvor utbredt returmigrasjon (at man drar tilbake til sitt opprinnelsesland etter opphold i Norge) er.

Undersøkelsen viser til at færre kvinner vil returnere til hjemlandet. Kvinnene setter ofte mer pris på friheten i Norge, selv de som ses på som dårlig integrerte, kommer det fram i undersøkelsen. I tillegg til dette forklares det også at kvinner ofte er mer knyttet til barn og familie i Norge enn det menn er.

Sosial status
Ifølge undersøkelsen er sosial status grunnen til at menn i større grad har lyst til å vende tilbake. Nyankomne menn i Norge må ofte må jobbe i jobber som anses som lavstatusyrker, som taxi- og bussjåfør, stå bak kassen i en butikk eller jobbe på et lager. 

– I hjemlandet sitt derimot kan mange menn oppnå høyere status og vil oftere få anerkjennelse for å ha oppnådd noe, forklarer Carling videre.