Fargespill i barnehagen

Anja Eline Skybakmoen, musikalsk ansvarlig i Fargespill, sammen med konsertaktørene Linda Alkhatib, Snowda Htoo, Shahana Sathaananthan, Rebecca Bangfield og musiker Lius Machado.
Foto: Privat
Sent i februar inviterte Fargespill Oslo barnehager fra hele Oslo til forestilling på Sentralen i Oslo.

Gjennom forestillingen «Olélé – Fargespill i barnehagen» ønsker Fargespill både å gi barnehagebarn en god opplevelse, men vi ønsker også å inspirere til å utvide barnehagenes sangrepertoar, løfte fram sanger fra andre land/ kulturer og kanskje skape en bevissthet rundt hvilke sanger synges i barnehagene i dag.

Anja Eline Skybakmoen er musikalsk ansvarlig for prosjektet, og instruktør for aktørene i Fargespill.

– Vi er et lite kunstnerisk team av tre personer som er med på å forme ting sammen med aktørene våre, sier hun til Utrop.

I løpet av vinterferieuken spilte man tre konserter hver dag, i ulike barnehager.

– Vi har spilt for flere hundre barn, som kommer fra hele Oslo. Prosjektet for barnehagebarn er helt ny for Fargespill, sier hun.

Sangprosjektet med barnehagebarn er helt ny for Fargespill, sier hun.

– Vanligvis setter vi opp forestillinger på store teaterhus, men vi hadde en liten drøm om å kunne lage noe for barnehager, for de eldste fra tre til seks år. Her handler det litt om å vise frem en bredere sangskatt for barnehagebarna og de ansatte. Jeg tror at gjennom mange år går de samme sangene igjen i barnehagen, så vi hadde lyst til å lage en konsert som består av andre sanger.

Ulike aktører

Skybakmoen sier det finnes flere ulike aktører i Fargespill, som er medlemmer med sterk medvirkningskraft.

– Her kan våre medlemmer påvirke hva vi lager av kunstneriske ting. Konserten består av består av sanger, historier og barndomsminner som er blitt fortalt til oss, av de ulike aktørene som utfører konserten.

Aktørene er fra ulike bakgrunner, og har ulike familierøtter.

– Konserten inneholder blant annet en tamilsk bursdagssang, en sang fra Kongo som handler om elveroing, en sang fra karen-folket (jour. anm. etnisk folkegruppe fra Myanmar) og Alf Prøysen. Så det er en konsert som består av mye ulikt, og som er fint å videreformidle.

Nysjerrighet med respekt

– Hvorfor satser Fargespill flerkulturelt?

– Fargespill baserer seg på en metode som handler om å skape gode møter mellom folk, uansett hvilken bakgrunn mennesker har. Fargespill i seg selv baserer seg på metoden om at vi skaper et trygt rom å være i, og jobbe frem en god delingskultur mellom oss, for Fargespill-metoden stiller spørsmålet  “hva har du” istedenfor “hva mangler du”.

Gode menneskemøter

Idéen om det gode menneskemøtet er sentralt for prosjektet.

– Fargespill handler om respektfull nysgjerrighet, som kan bringe frem mange fine kultur- og kunstuttrykk, og dette er på en måte vår kjerne. Spesielt her i Oslo, hvor vi kan møtes på tvers av alder, mellom sju og 25 år, og ut av det med sang og dans som verktøy. Gjennom slike menneskemøter tør folk å dele ting de kan, og så oppstår det noe godt, som vi tar med oss og viser frem gjennom ulike scener.

– Skal prosjektet bli et fastere produksjon innenfor Fargespill?

– Nå har vi lagt ned ganske stort arbeid i denne første barnehagekonserten. Jeg ser absolutt for meg at vi kan videreutvikle et slikt prosjekt, og se om vi kan gjøre det igjen, spesielt ettersom forestillingen har et formål om inkludering. Vi håper at de eldste aktørene kan være med å utvikle dette videre sammen med oss