TV 2-nyheter på afghanske språk

Nyhetsankeret Yama Wolasma leser nyheter på pashto og dari på TV2.

– Vi leverer nye sendinger på pashto og dari annen hver uke og sammen med disse lager vi tospråklige oppgaver for flykninger i mottak og mottaksklasser på skolene, sier daglig leder i TV2 Skole Yngvar Nordberg.

Gjennom digitale tilpasninger og videoer tilbyr TV2 læremidler som tilpasser undervisningen til hver enkelt elev. Derfor har de utviklet læremidler på flere minoritetsspråk. 

“Dette gjør vi gjennom ulike brukerstøtter, som lydstøtte, ordstøtte og ulike lettlestversjoner. Vi lager oppgaver for elever som ønsker å lære mer, og vi lager oppgaver for elever som foretrekker å uttrykke seg muntlig. Hos oss kan alle være nyhetsreportere,” heter det i følge TV2.

– Målet er at dette skal bidra både til god norskopplæring og raskest mulig integrering i samfunnet, sier Nordberg som håper å kunne utvide med undervisningsopplegg på flere språk som følge av svært gode tilbakemeldinger.

Se nyhetssendingen her: www.tv2skole.no