Tro, håp og kjærlighet til alle

Sir Iftikhar Ayaz er Ahmadiyya-lærd fra England. Nylig deltok han på en konferanse i regi av Ahmadiyya-menigheten på Furuset i Oslo
Foto: Leila Feratovic
Ahmadiyya-menigheten i Norge holdt fredskonferanse der budskapet var ganske enkelt: kjærlighet til alle. 
0Shares

I en tid der fremmedfrykt og terrorisme omtales i enhver avis, er toleranse et budskap som mange mener må formidles enda sterkere. Ahmadiyya-menigheten hadde nok dette i tankene da de nylig arrangerte en konferanse der fred og forståelse var tema. 

Talerlisten på konferansen var lang, og det var stor enighet mellom alle talerne om at toleranse og inkludering er de viktigste verdiene vi må fremme for å få et fredeligere samfunn. Blant talerne var den muslimske lærde, Sir Iftikhar Ayaz fra England.

Toleranse og utdannelse
Ayaz brukte taletiden sin til å forkynne det han mener er det fredelige budskapet til profeten Muhammed. Til Utrop fortalte han at derimot mer om brobygging mellom ulike samfunn og retninger i Europa. 

– Det viktigste vi kan gjøre for å skape forståelse og toleranse på kontinentet, er utdannelse. Vi må lære våre unge mennesker verdien av de flerkulturelle samfunnet. Det er mangelen på kunnskap som gjør at unge gutter og jenter faller utenfor. 

Han reist rundt omkring hele verden for å snakke om fredsbygging og toleranse. Han tror på en fredelig framtid i Europa. 

– Det er viktig at vi finner et felles budskap for alle trosretninger og livssyn. Vi alle har jo et felles budskap om fred og rettferdighet. Det hadde vært fantastisk om vi klarte å fokusere på akkurat dette. Ikke på dem som misbruker religionen. 

– Islam er ikke problemet
– Det er en misforståelse om at det er islam som er problemet. Dette må vi jobbe med å fjerne. Det er det jeg har prøvd å gjøre når jeg har reist til alle verdens hjørner for å tale. Det er ikke islam som lærer vold og terrorisme.

Ayaz retter et spesielt fokus mot frykt på begge sider.

– Det er frykt som er grunnen til at folk velger å delta i disse bevegelsene. For eksempel sterke høyrevridde partier som bruker frykt som et lokkemiddel. De fyrer opp under denne frykten. 

– Tror du på et fredeligere Europa i framtiden?

– Jeg har stor tro på ungdommen som kommer til å bidra til et opplyst og fredelig Europa.