Flere farger – bokstavelig talt

 
Foto: Flere Farger Halden
Barn av alle opprinnelser, i alle størrelser, og med ulike talenter vil få boltre seg på scenen på Brygga Kultursal i Halden 25. april, under ledelse av den lokale artisten Dina Billington. 
0Shares

Billington har gjennom den kulturelle skolesekken i hjembyen Halden blitt tatt inn som kunstnerisk leder i det kunstneriske samarbeidsprosjektet Flere Farger.

 
Foto : Leila Feratovic

Til forestillingen om knappe dagers tid får hun drahjelp av ektemannen Ove Billington som musikalsk leder, samt musiker Safia Abdi Haas og koreograf Sara Stang Møller i samarbeidsprosjektet, som involverer Os mottakskole.

– Vi håper at politikere vil se verdien av dette prosjektet. Både med tanke på forebyggende og integrerende arbeid blant barn og unge i Halden kommune. Vi håper at dette prosjektet kan bli videreført og satset på i årene fremover, sier musikeren til utrop.no.

Hva er formålet med prosjektet?

– Flere Farger Halden har som mål at barn og ungdom fra hele verden skal fortelle sine historier gjennom kulturarven de har med seg fra familien sine respektive land. Vi jobber med troen på at synliggjøring av den kunstneriske og kulturelle kompetansen disse unge bærer med seg, beriker og forandrer norsk kunst og kulturliv, og dermed også samfunnet vårt. 

Sterke minner
Konserten tar utgangspunkt i sanger, regler og danser barna selv har med seg eller kjenner fra sine respektive opprinelsesland. 

– Dette blir det sterke historier av! Mange av barna og ungdommene som er med i prosjektet har krevende liv og har svært forskjellige historier. Noen har problemer med å lese og skrive, forstå språket og kjenner ikke de sosiale kodene rundt seg, andre igjen lever krysskulturelle liv og føler at de ikke helt mestrer hverdagen sin og er på vei i litt gal retning. 

Får innblikk i “den andres hverdag”
Har dere lært noe spesielt gjennom dette prosjektet?

– Å arbeide med Flere farger gir oss viktig innsikt i hvordan det oppleves for barn og unge å komme som innvandrere og flyktninger til Norge. Utfordringene er mange, sårbarheten er stor. Men Flere farger metoden er entydig ressursorientert: Selv om mange av barna som kommer hit har mistet mye og blitt frarøvet grunnleggende trygghet i tilværelsen, så kommer de ikke tomhendte inn i Flere farger. Alle har med seg en strofe fra en sang eller en liten melodi som minner dem om noe fint. 

For Billington er det viktig at alle har en stemme.

– Sosial anerkjennelse er kanskje den viktigste ressursen for at barn og unge med innvandrerbakgrunn skal kunne vokse seg sterke og trygge i et nytt land. Men sosial anerkjennelse er ikke noe de bare kan skaffe seg selv, det er noe vi som bor allerede også må være villige til å gi dem. På scenen står en stor samling barn og unge som har jobbet hardt og lenge for en forestilling som har et høyt kunstnerisk ambisjonsnivå. Og Flere Farger skal være et møte der denne overføringen av fellesskapsfølelse og anerkjennelse kan skje.