Fortsatt fokus på kulturmangfoldet

Rikskonsertene arrangerte nylig en vellykket og kulturkryssende samling mellom unge musikere fra Norge, Peru og Venezuela i Perus hovedstad Lima.
Foto: Hans-Petter Fjeld
Rikskonsertene skifter navn til Kulturtanken, og vil under det nye navnet fortsette sine internasjonale og flerkulturelle satsinger.
0Shares

Rikskonsertene har fått nytt og utvidet mandat som nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i Den kulturelle skolesekken (DKS). I dag har Rikskonsertene også fått nytt navn: Kulturtanken, med undertittelen Den kulturelle skolesekken Norge.

– Navnet Kulturtanken rommer alt vi skal drive med i formidling av profesjonell kunst og kultur til barn og unge. Som den nasjonale enheten for DKS vil vi være en samlende aktør for kunnskapsutvikling på feltet, sier Ådne Sekkelsten, fungerende direktør i Rikskonsertene, via en pressemelding.

Ennå i startfasen
Om navne- og profilbyttet vil ha noe å si for den nye institusjonens mangfoldsfokus, svarer Ingeborg K. Vea, kommunikasjonssjef i Rikskonsertene følgende på:

 
Foto : Rikskonsertene

– Det internasjonale arbeidet vil også være viktig i det videre arbeidet i Kulturtanken. For å kunne by norske barn og unge på et bredt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet er det nødvendig å ha et internasjonalt perspektiv. Vi vil fortsette å delta aktivt i de internasjonale nettverkene vi har vært en del av til nå, som eksempelvis Jeunesses Musicales og Blackboard Music Project (jour. anm: kulturutveksling og kulturformidlingsprosjekter, hvor sistnevnte gjennomføres gjennom Kulturrådet)

Prosjektene gjennom det internasjonale samarbeidet Rikskonsertene har med UD vil også fortsette i Kulturtanken. 

– Vi gleder oss til å trekke veksler på de internasjonale nettverket som allerede finnes blant aktørene i Den kulturelle skolesekken, og håper de kan ha nytte av de internasjonale nettverkene Rikskonsertene har. Nøyaktig hvordan vi vil organisere det internasjonale arbeidet i Kulturtanken er ikke klart foreløpig, sier Vea til utrop.no.

Kulturministeren begeistret
Kulturminister Linda Hofstad Helleland er begeistret for navnet, og tror at Kulturtankens arbeid vil engasjere.

– Jeg stoler på at Kulturtanken vil være en identitetsskapende drivkraft som skaper engasjement, er samarbeidende og inkluderende. Kulturtanken skal arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor, være visjonær og ligge i front, sier kulturministeren ifølge rikskonsertene.no.