Vil lære nordmenn om kurdernes lidelser

Sannar Araszadeh har skrevet boken "Den mørke solen over de trange smugene"
Foto: Leila Feratovic
Han har skrevet bok om oppveksten som kurder i Iran. Gjennom boken håper han å lære folk i Norge om situasjonen til kurderne.

– Mange ble drept i kampen for et friere samfunn. Det eneste kurderne vil, er å få sin frihet, forteller Sannar Araszadeh.

Araszadeh har skrevet bok om hvordan det er å vokse opp som kurder i et regime der kurderne er undertrykket. «Den mørke solen over de trange smugene» kom ut tidligere i år, og er en følelsesladet beretning om en hard oppvekst, der din etnisitet bestemte hvordan du ble behandlet.

Araszadeh kom til Norge som politisk flyktning i 2011 med sin mor, bror og to søstre. Han var politisk aktiv i hjemlandet, og fryktet for livet sitt. I 2012 begynte han å skrive boken «Den mørke solen over de trange smugene» for å fortelle om skjebnen til mange kurdere i Iran.

– Lesere av boken min fortjener å vite hvordan livene til kurderne er der jeg er fra.

Diskriminerende skole
Araszadeh forteller om hvordan det var å vokse opp i et land der hans etniske gruppe ikke hadde de samme rettighetene som majoriteten. Konsekvensene opplevde han gjentatte ganger i skolen.

– Lærerne var ikke snille med oss. De pleide å slå og straffe med harde metoder. Vi ble forskjellsbehandlet.

I dette utdraget fra boken forteller hvordan en av lærerne pratet til ham da han stod opp mot ham:

«Du oppfører deg som en foreldreløs. En som ikke har tatt lærdommen fra skolen som sier at du skal tenke deg om før du snakker. Du vil bli straffet etter formiddagsmaten, og da håper jeg at du kommer tilbake til klasserommet stappmett, slik at straffen blir ekstra effektiv.»

Araszadeh beskriver en skole i boken som ikke behandler barn som barn, men som objekter som systematisk må undertrykkes. Boken er basert på hans eget liv.

Vil fortsette å skrive
Araszadeh er nå bosatt i Asker med familien og går tar videregående som privatist. I hjemlandet hadde han en egen butikk før han flyktet til Norge.

– Jeg håper å bli psykolog, og så vil jeg fortsette å skrive.

På fritiden skriver han korte tekster både på norsk og kurdisk.

FAKTA: 
«Kurdere i Iran har lenge vært utsatt for omfattende diskriminering. De sosiale, politiske og kulturelle rettighetene deres har blitt undertrykt, i likhet med de økonomiske mulighetene deres. Kurdiske regioner blir systematisk neglisjert, noe som har ført til vedvarende fattigdom. Tvangsutkastelser og ødeleggelse av hus og bygninger har ført til en prekær boligsituasjon. 

Foreldre nektes å gi barna visse kurdiske navn. Bruken av kurdisk språk i utdanningssystemet motarbeides. Religiøse minoriteter som er helt eller delvis kurdiske, er målskiver for tiltak som er laget for å stigmatisere og isolere dem.

Kurdiske menneskerettighetsforkjempere, aktivister og journalister utsettes for vilkårlig fengsling og forfølgelse.»  

Utdrag fra Amnesty-rapporten: «Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority» (2008)