Ut mot ukvalifiserte tolker

 
Foto: Arbeiderpartiet
– Tolker som ikke er språklig gode nok og som for eksempel ikke vet forskjell på begreper som tiltalt og siktet. Det truer rettssikkerheten, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn (bildet). 
0Shares

IMDi-direktøren viser til språktester som man har gjennomført på tolker med erfaring fra politiet og rettsvesenet. Testene viser at 60 prosent av tolkene hadde såpass store hull i ordforrådet at de var uegnet som tolker, skriver Dagbladet.

Hun bekrefter at det er står så ille til med tolkene som brukes i rettsvesenet, at mange av tolkene selv vil trenge språkhjelp i kommunikasjon med offentlige myndigheter.

– En feiltolkning kan få alvorlige konsekvenser. Derfor må tolkenes kvalifikasjoner være gode nok. Når det nå brukes tolk i omtrent hver tredje rettssak i Oslo tingrett, sier det noe om hvor store utfordringene er.

– Ukvalifiserte
Rieber-Mohn viser til at der er liten eller ingen bevissthet om tolken er kvalifisert for oppdraget eller ikke.

– Tolkeutvalget anslo i 2014 at 70 prosent av tolkene som benyttes i offentlig sektor ikke er tilstrekkelige kvalifiserte. Konsekvensene er gale domsavsigelser, saksbehandlingsfeil, lavere effektivitet, lengre ventetid og økt ressursbruk. Hvorfor tar ikke domstolene større ansvar for dette? Tolkebehovet vil ikke forsvinne, fastslår Rieber-Mohn.

Rieber-Mohn mener IMDi's nasjonale tolkeregisteret alene ikke løser alle problemene på tolkefeltet.

– Storforbrukere av tolketjenester, som domstoler, politi, barnevern eller sykehus, bør organisere seg slik at de får de tolketjenestene som er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Samtidig må utdannelsen av tolker styrkes.