Styrker samarbeidet mot menneskehandel

 
Foto: flickr.com
Regjeringen lanserer i dag en ny handlingsplan mot menneskehandel. som legger opp til en koordinert innsats, der offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobber sammen for å stoppe overgrep og verne ofre.
0Shares

Seks statsråder i fem departementer står bak den nye handlingsplanen, melder Justis- og beredskapsdepartementet.

– Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
– Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
– Barne- og likestillingsminister Solveig Horne
– Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
– Utenriksminister Børge Brende
– Helse- og omsorgsminister Bent Høie

26 tiltak
Handlingsplanen inneholder 26 tiltak innen fire hoveddeler:

1) Samordnede og effektive tiltak for å beskytte og fremme ofres rettigheter
2) Forbedre politiets organisering og innsats
3) Øke kunnskap for å avdekke og forebygge menneskehandel
4) Styrke internasjonalt samarbeid mot menneskehandel

Spesiell vekt er lagt på tiltak som skal hindre menneskehandel der mindreårige utnyttes. Dette inngår i alle de fire hoveddelene.

 
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

– Jeg har store forventinger til at politiets innsats mot menneskehandel skal bli bedre. Det er et vilkår i nærpolitireformen at alle politidistrikter skal ha kompetanse på å bekjempe menneskehandel. Tiltakene på politiets område i denne handlingsplanen skal sikre at politiets innsats og rutiner i saker som angår barn er effektive, sier justisminister Anders Anundsen til regjeringen.no.