Norsk sjømat til mangfoldige ganer

 
Foto: Innovasjon Norge
55 sjømatbedrifter og 13 teknologibedrifter fra Norge var på plass for å vise frem produktene under årets viktigste internasjonale sjømatmesse, Seafood Expo Global, i Brussel.
0Shares

Årets utgave av sjømatmessen gikk av stabelen i en tid der det går svært bra i norsk sjømatnæring, kunne Innovasjon Norge skrive en pressemelding.

For en eksportrettet næring er en lav kronekurs av stor verdi, noe som bidro til at 2015 ble et enda bedre år for eksport av norsk sjømat. I 2015 nådde sjømatomsetningen totalt 81 milliarder NOK på engrosnivå; av dette gikk 75 milliarder til eksport.

I tillegg til de over femti norske bedriftene på selve sjømatutstillingen deltok også 13 norske utstillere på en egen messedel som er viet produksjonsteknologi. Denne parallelle messen heter Seafood Processing Global (SPG) og ble arrangert for fjerde gang.

– Internasjonal etterspørsel etter norsk kunnskap og teknologi er stadig økende. Det globale behovet for bærekraftige løsninger innenfor utnyttelse av havrommet og spesielt akvakultur forventes å akselerere i årene fremover i takt med befolkningsveksten,sier Petter Ustad, spesialrådgiver i Innovasjon Norge.

Norsk merkevarebygging 
I tillegg til å være verdens største utstillingsvindu for sjømatprodukter og teknologi, er messen en svært viktig nettverksarena. På fellesstanden har Innovasjon Norge i år representanter fra seks internasjonale markeder: Brasil, Sør-Afrika, De forente arabiske emirater, Spania, Tyrkia og Italia. Representantene tilbyr sin kompetanse og nettverk til de norske bedriftene.

– Norsk sjømat har generelt et svært godt omdømme. Norske produkter er knyttet til kvalitet og renhet, men det gjelder å skille seg ut i mengden. Vi oppfordrer deltagerne til å fokusere på merkevarebygging for å få økt kundelojalitet, sier Petter Ustad.

Økt sikkerhet 
Terroren i Belgia tidligere i år har først til at sikkerheten rundt messearrangementet er betydelig styrket.

– Fra norsk side har vi valgt å gjennomføre vår deltakelse på vanlig måte. Vi har sjekket og følger alle de rådene vi får fra arrangørene og fra Utenriksdepartementet i Norge, sier Toril Justad, prosjektleder for den norske fellesstanden.