– Innvandring kan gi “Brexit”

 

I sin kronikk på BT, publisert i dag, viste hun til en undersøkelse som NatCen Social Research publiserte i vår.

– Innvandring er den viktigste saken for de fleste som ønsker å stemme for å forlate EU. De som svarte, mente at om Storbritannia forble i EU, så ville ikke innvandringen til De britiske øyer la seg regulere. Å få gjennomført det såkalte «brexit» ble dermed sett på som den eneste utveien for å få stagget innvandringsnivået.

Et annet viktig argument som Syrstad påpeker Storbritannia melder seg ut av EU som et resultat av folkeavstemningen 23. juni, vil landet ikke lenger være bundet av Unionens grunnleggende fire friheter, deriblant den frie flyten av personer. 

Hvorfor ingen restriksjoner?
Så hvorfor valgte man å ikke ha restriksjoner på arbeidsinnvandringen som fulgte i kjølvannet av EUs østutvielse i 2004? Syrstad forklarer dette på følgende vis:

– New Labour-regjeringen under ledelse av Tony Blair hadde mange grunner til å ha åpne grenser mot de nye EU-medlemslandene. For det første var det økonomisk lønnsomt. Arbeidsledigheten var lavere enn den nærmest hadde vært noen gang, og behovet for ny arbeidskraft som ville ta lite attraktive jobber var stort. Dessuten ville det dempe lønnsveksten og øke konkurranseevnen til den britiske økonomien i et stadig mer globalisert marked.

Klikk her for å lese hele kronikken.