Skeivt kulturår-midler til minoritetsorganisasjoner

Organisasjonen Garmeres, av og for skeive i hele Sápmi, skal arrangere ikke-binært kofteverksted i Skien.
Foto: Garmeres
Kulturrådet har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å fordele overskudd på fem millioner fra Norsk Tipping til tiltak og arrangementer under Skeivt kulturår i 2022.
36Shares

Tildelingene kommer i tillegg til de fem millioner kronene som departementet før nyttår bevilget til det samme formålet.

Til søknadsfristen 22. april kom det inn 104 søknader på til sammen 19,7 millioner kroner. Nå er det klart at 31 prosjekter over hele landet får tilskudd.

– Det er sterke prosjekter som får tilskudd, og de representerer stor bredde og variasjon når det gjelder hva de handler om, hvem som arrangerer, og hvor de kan oppleves av publikum. Sammen bidrar de til økt synlighet, mangfold og inkludering av og for skeive, og for skeive med ulik bakgrunn, sier Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør for samfunn og arena i Kulturrådet.

Flere av de som får tildelt midler er organisasjoner og enkeltindivider på minoritetsfeltet. Organisasjonen Garmeres får 100.000 til ikke-binært kofteverksted, Benyamin Farnams “Usynlige stemmer – Dialog og refleksjon om rettighetskampen av skeive innvandrere i Norge” får 300.000, og Thee Yezen Al Obaides “RECLAIM PRIDE” får 373.000.

Les mer om saken